Obligationer beskatning i strid med Skattevæsenets egen metode

Obligationer beskatning i strid med Skattevæsenets egen metode

Igen fra udsendelse med Mogens Rubinstein erfarer vi en sag, hvor obligationer bliver gjort skattepligtige.

Økonomichef Fr. Bodil Munksgård burde nok vide, hvad der er ret og uret.
Ved krav om beskatning anvendte hun skattevæsenets metode.
Modforslaget fra T&S gik dog på, at man ikke godkendte egen metode, og derved underkendte man sit eget svar fra tidligere.
Sagen blev anket til Landsskatteretten.
Med hjælp fra stats. autoriseret revisor Inge Nielsson, Skatte Inform blev sagen vundet.

Er det nu nødvendigt med eksperthjælp?
Fr. Bodil Munksgård er ikke i tvivl. Når der anvendes tolkning og skøn i sagerne er det absolut nødvendigt med hjælp til at føre sagen igennem
Den største del af omkostningerne er desværre tabt efter den besynderlige praksis, man anvender inden for skattesager.
Alligevel er der ikke anden udvej.

Tommy V. Christiansen i Århus, der er skatteadvokat ser heller ingen udvej ud af behovet for at anvende eksperthjælp
Han refererer til en udtalelse fra Skatteministeren, der hævder, at det slet ikke er nødvendigt!
Men som Tommy W. Christiansen lakonisk udtrykker det.
"Hvorfor stiller T&S så altid med eksperthjælp og advokater?"

3 ud af 4 sager i Landsskatteretten føres med eksperthjælp!

Yderligere gøres det grotesk når dommeren i byretten af egen drift pålægger sagsøger at anvende eksperthjælp, læs advokat.