BitCoin beskattes

2020-05-13 absurd tåbelig skatte metode - Crypto currencies

 

Tab på 216.335 kr. resulterede i skattesmæk på 9.000 kr.: »Det er absurd«
Selvom man taber penge på at sætte sine penge i kryptovaluta, kan man ende med et skatteregning, viser ny afgørelse.

Sæt ikke penge i bitcoins og andre kryptovalutaer. Det ender med en uventet skatteregning, selvom spekulationen i de digitale valutaer har givet et negativt afkast. Ny tåbelig afgørelse fra Landsskatteretten.

I afgørelsen slår Landsskatteretten fast, at gevinster og tab ikke bliver opgjort efter et såkaldt nettoprincip. Gevinster skal opgøres som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag.

Skatteværket har brugt mange år på at indføre skattearbitrage dvs. borgeren betale rmax skat af overskud og får minimalt fradrag for underskud. Ved desuden i strid med grundlæggende pricipper for kapitalvinding at opdele kilderne i en række arbitrære indkomstgrupper, opnår man dette helt igennem tåbelige resultt, som ingen andre civiliserede ladne vil byde sine borgere.

Sagen tog sin begyndelse i 2017, da en investor begyndte at handle med 37 forskellige kryptovalutaer. Nogle af handlerne gav gevinster, men samlet set havde investoren tabt 216.335 kr. Efter afgørelsen fra Landsskatteretten skulle dertil lægges mere end 9.000 kr. i skat.  Altså skat på tab!

»Det giver ingen mening,« lød det fra investoren i en klage over den oprindelige afgørelse fra Skattestyrelsen.

I revisionshuset peger man på, at situationen er opstået, fordi der ikke er nogen lovgivning i forhold til investeringer i kryptovalutaer.

Det er åbenlys mangel på retssikerhed. Iflg dette skal en borger på forhånd kunne vurdere konsekvensen af sine handlinger det er ikke tilfældet her.

»Det er absurd, at man kan tabe penge og så ende med at få en skatteregning.

Fordi der ikke er nogen regler på området, bliver det behandlet efter de normale regler inden for skattelovgivningen. Det vil sige, at gevinster bliver beskattet som personlig indkomst, men tab skal behandles som et ligningsmæssigt fradrag. At noget er et ligningsmæssigt fradrag, betyder groft sagt, at det ikke kan fratrækkes en bestemt indkomst som f.eks. befordringsfradrag. Samtidig har det en lavere skatteværdi. Det er noget vrøvl og skulle så behandles efter grundregler for kapitalvinding/tab.

»Jeg synes ikke, at det er rimeligt. Man burde lovgive sig ud af problemet, og det kan kun gå for langsomt. Jeg tror, at man har været tilbageholden, fordi man tænkte, at interessen ville gå i sig selv igen. Men det er der ikke udsigt til, og derfor skal man lovgive på området,« siger Henning Boye Hansen, der venter, at flere vil ende med en skatteregning, selvom de reelt har tabt penge.

»Det er nyttesløst at klage over det, for som reglerne er lige nu, giver det ikke mening at klage. Man må nok i stedet tilrettelægge sin investeringsstrategi, så man handler i det håb, at man rent faktisk kan opgøre et nettotab. Men her taler jeg nok for døve øren, for det er nok sjældent skattemæssige overvejelser, der ligger til grund for ens investeringsstrategi,« siger Henning Boy Hansen.

Han påpeger dog samtidig, at det ikke er sikkert, at man kan slippe for et skattesmæk på et tab, hvis man f.eks. handler med færre kryptovalutaer.

»Resultatet kan være anderledes, men det er svært at vurdere ud fra den konkrete afgørelse fra Landsskatteretten,« siger han.

En dansk datamatiker gjorde formentlig sit livs handel, da han i 2013 købte 478,69 bitcoins.

Men han slipper ikke for at betale skat af gevinsten. Det har Skatterådet fastslået i en ny afgørelse, skriver revisionsfirmaet BDO.

POTENTIEL GEVINST PÅ 4.800 PCT.

Sagen viser ifølge BDO, at alt håb om skattefrihed foreløbigt er ude for danske bitcoin-investorer. Tilbage i marts fastslog Skatterådet, at man skal betale skat af sine bitcoin-gevinster, hvis der er tale om spekulation.

Og selvom datamatikeren i denne sag købte sine bitcoins på et tidspunkt, hvor bitcoins ifølge BDO mest var for særligt interesserede og ikke et investeringsobjekt, falder skattehammeren alligevel.

Dette er et tydeligt eksempel på skattepraksis i Danmark. Vinder du, skal du betale skat. Taber du, så kender Skat ikke noget til dette.

Vurderingen af om det er spekulation eller ej er ren subjektiv og i dette tilfælde klart imod virkeligheden.

Det er hensigten på købstidspunktet, som er afgørende for, om man beskattes af sin bitcoin-gevinst. (og da var det ikke klart at dette var et spekulativt objekt Skat ville i øvrigt helelr ikke kendes ved dette object)

Køber man kryptovalutaer af ren nysgerrighed eller for at bruge dem som betalingsmiddel, er en gevinst ved et senere salg faktisk skattefri, selvom salget sker på grund af store værdistigninger, skriver BDO. (Hvrdan finde man nu ud af det?)

2019-09-01 TVC redegørelse om emnet.

I tilknytning til Skattestyrelsens pressemeddelelse kan det oplyses, at det er TVC Advokatfirmas vurdering, at Skattestyrelsen ofte er for vidtgående i kontrolaktioner, som den nu påbegyndte vedrørende kryptovaluta, hvorfor det ved en henvendelse fra Skattestyrelsen vil være fornuftigt at få undersøgt rigtigheden af det af Skattestyrelsen anførte.

Der er ca 20.000 der burger bitcoins siger Skattestyrelsen.