Valutakursgevinst er skattepligtig

2016 Valutakursgevinst

Emneord
Kommanditselskab, anparter, skattepligtig, kursgevinst.

Resumé

Valutakursgevinst ved klagerens afståelse af kommanditanparter i et kommanditselskab blev anset for skattepligtig.

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 1, stk. 1, nr. 2, § 20, § 23, stk. 1, 1. pkt., § 25 og § 26, stk. 3.

 

... afgørelse

Landskatterettens afgørelse
Beskatning af kursgevinst
Det fremgår af kursgevinstlovens § 1, stk. 1, nr. 2, at gevinst ved frigørelse for gæld er skattepligtig.

Det fremgår af kursgevinstlovens § 20, at gevinst på gæld for personer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 21 - 23.

Det fremgår af kursgevinstlovens § 23, stk. 1, 1. pkt., at gevinst og tab på gæld i fremmed valuta medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang, gevinsten eller tabet ikke er omfattet af § 22.

 

 

hele sagen link.