2016 Aktier nyt bøvl med lagerskat?

2019-ABL loven.

Hvis nogen er i tvivl om, at den danske model for beskatning af kapital gevinster er let at forstå bedes De venligst skære dette ud i pap for os stakkels investorer.

Det vil straks blive ajourført her på siden.  L98 skulle vist være interesant?

Link til Skats forklaring, der skal bruges som udgangspunkt.Hr. Tommy V Christiansen har vist også udgydt noget om sagen.

Skatteministeriets reklame for ændringen lyder interessant - men hvad står der?

Mere skattebøvl og uforståelig lovgivning.

Fra den 1. juli skal mindst 80.000 danske investorer bøvle mere med selvangivelsen.Det bliver konsekvensen af lovforslag L 123, som ventes vedtaget torsdag, fortæller Nordea Invest.

Lovforslaget har til formål at lukke to potentielle huller i reglerne om udbytteskat, og det vil ramme 60.000 kunder hos Nordea Invest og formentig 20.000, som er kunder andre steder.

»Det kunne se ud som om Folketinget er gået i panik før ferien 'feberedning'  og generer man investeringsfondsbranchen.

De nye skatteregler betyder, at investorer skal selvangive til Skat, hvad deres andel af en eventuel salgssum har været. Derefter skal investoren justere opgørelsen over lagerskat på selvangivelsen.

Nordea arbejder lige nu på at finde en løsning på de nye regler, eventuelt vil banken rykke sine investeringsfonde til udlandet.

Hvorfor vælger danske fimaer at gå på børs i Sverige.

I forbindelse med Lauritz.coms offentliggørelse af virksomhedens planer om at lade sig børsnotere i Sverige for nylig, udtalte Claus Gregersen, formand for Børsmæglerforeningen, sig til Finans omkring, hvorfor nogle virksomheder rykker mod det svenske aktiemarked.

En af årsagerne er ifølge ham, at der er komplicerede skatteregler for investorerne i Danmark.

Aktiesparekonto:

Modellen er en " kompliceret lappeløsning", mener Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

Den rykker ikke ved den høje aktiebeskatning, og man vil skulle betale skatten på 1,25 procent af det indestående - uanset om ens aktiebeholdning går op eller ned, lyder hans kritik:

- I dårlige år skal man også betale 1,25 procent i skat, selv om der er tab. Det er ikke en forenkling, det er at komplicere vores aktieskat, siger han i en skriftlig kommentar.

Regeringen vil også lempe beskatningen af aktieindkomst uden for aktiesparekontoen.

I dag er skattesatsen på 27 procent indtil progressionsgrænsen på 52.900 kroner. Derefter skal man betale 42 procent af fortjenesten. Den grænse vil regeringen hæve til 100.000 kroner.

- Hvis man ville gøre noget for småsparerne, kunne man bare nedsætte den lave aktieskat fra 27 til 18 procent. Så slap man for at lave en ny ordning, der kræver administration i Skat, bankerne og hos borgerne.

Men han hæfter sig også ved aktiesparekontoens beskatning på 1,25 procent, uanset om det går op eller ned.

- En beskatning på 1,25 procent af beholdningen vil være at foretrække, hvis man tjener et afkast på sine aktier, der overstiger 4,85 procent, frem for at skulle betale 27 procent i aktieafkastskat.

- Betaler man aktuelt den høje skattesats på 42 procent, vil det kunne betale sig at flytte sine penge over på en aktiesparekonto, hvis afkastet blot er 3,1 procent, siger Las Olsen i en skriftlig kommentar.

Ved et afkast på syv procent svarer det til en skatteprocent på 19, fortsætter han og konkluderer:

- For lave - eller endda negative - afkast vil det altså ikke være favorabelt at anvende aktiesparekontoen.

Hans pointe er, at mindre investorer bør handle på så effektive markeder som muligt.

»Det er jo derfor, vi typisk siger, at private, der ikke ved så meget, skal investere i et bredt aktieindeks. Hvis private skal investere i små og mellemstore virksomheder, og vi taler om de her små beløb (op til 500.000 kr. red.), så vil det typisk opmuntre dem til ikke at have en optimal risikospredning,« siger Michael Møller.