2015 Fradrag for på tab på lån + omkostninger

2015 Fradrag for på tab på lån + omkostninger

 

Det burde være lige ud ad landevejen. Men  nej i denne sag skulle helt til Højesteret før virksomheden fik godkendt fradrag for udgiften til lån.

SKM2015.660.HR  20 okt 2015 13:09    Højesteret ved: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen

Kammeradvokaten: advokat Steffen Sværke

Resume:

Højesteret fastslog, at det ikke var afgørende for fradragsretten efter kursgevinstlovens dagældende § 26, stk. 4, om en finansiel virksomhed har virket som långiver eller som formidler af lån. Det afgørende var derimod, om de ydelser, som omkostningerne vedrører, kan henføres til selve gældens etablering eller indfrielse.

I den konkrete sag måtte vederlaget til investeringsbankerne anses for eller kunne sidestilles med et gebyr, en kurtage eller en stiftelsesprovision som anført i forarbejderne til kursgevinstlovens dagældende § 26, stk. 4. Der var desuden ikke grundlag for at fastslå, at der i vederlaget indgik vederlag for den form for rådgivning, som ikke var fradragsberettiget efter kursgevinstlovens dagældende § 26, stk. 4.

Vederlaget til investeringsbankerne kunne herefter henføres til selve gældens etablering, og H1 A/S fik derfor medhold i, at omkostningerne var fradragsberettigede efter kursgevinstlovens dagældende § 26, stk. 4.

Landsretten var nået til et andet resultat ( SKM2014.576.ØLR).

Denne dom afviger således fra det almindelig indtryk som opgjort af advokat fr. Lida Hulgård se denne.