2002 Funktionærloven kvæler aktieoptioner

En dom i Sø- og Handelsretten har nemlig slået fast, at medarbejderne kan tage aktieoptionerne med sig, selv om de kun har været i virksomheden i få dage

Det er helt i strid med ideen bag aktieoptioner og den største stopklods mod udbredelsen af aktieoptioner, mener både Dansk Handel og Service, Dansk Industri og IT-brancheforeningen.

Baggrunden for dommen er en 30 år gammel paragraf i funktionærloven, men den er slet ikke møntet på aktieoptioner, fremhæver

de tre organisationer. De ønsker derfor, at aktieoptioner skal være undtaget fra paragraffen.

Meldingen kommer efter, at skatteminister Svend Erik Hovmand (V) har barslet med et nyt lovforslag, der skal lempe beskatningen af aktieoptionerne.

Målet er, at optionsordningerne skal blive mere udbredte, så virksomhederne kan fastholde nøglemedarbejderne og blive mere konkurrencedygtige

på de internationale markeder.

- Men hvad hjælper det med en mere lempelig beskatning, hvis optionerne er taget af

bordet, og der ikke er noget at beskatte, siger funktionschef i Dansk Industri, Anne Windfeld Trolle, der bliver støtte af

advokat i Dansk Handel og Service, Torkil Lawaet.

- Det er rigtig godt, at beskatningen af optionerne flyttes. Derved er vi nærmest

på forkant med udviklingen i udlandet, men det nytter ikke noget at få et supergodt produkt, hvis ikke virksomhederne

vil bruge det, siger Torkil Lawaetz.

Forstår ikke loven

Der findes ingen præcise tal på, hvor mange optionsordninger, der er lavet til dato. Heller ikke om de to domme fra Sø- og Handelsretten, der faldt sidste år, har bremset etableringaf nye ordninger. Men IT-brancheforeningen frygter, at mange amerikanske selskaber vil holde sig væk fra at investere i Danmark, fordi de ikke forstår funktionærloven.

Foreningen har derfor henvendt sig til Venstre og de konservative i håb om, at regeringen vil lave en regel, så aktieoptionerne bliver undtaget fra funktionærlovens paragraf 17 A.

På lønmodtagersiden vil Ledernes Hovedorganisation gerne være med til at ændre på loven, så der kommer nogle regler rettet direkte mod aktieoptioner.

Advokat Ole Grunnet fra Lederne afviser dog enhver tanke om at gå på kompromis med dommen fra Sø- og Handelsretten. Medarbejderne skal fortsat have mulighed for at tage optioner med sig, hvis de forlader virksomheden, inden de kan gøre brug af dem.

- Aktieoptioner er gode, fordi de kan bruges til at knytte virksomheden sammen.

Det er ligesom et ægteskab. Det er en god ting, så længe det kører godt, men hvis parterne skal skilles, er det helt normalt, at de deler pengene, siger Ole Grunnet, der ikke tror på, at den nuværende funktionærlov holder udenlandske virksomheder væk fra at investere i Danmark.