2000 Aktieskat fiktiv skat

Aktieskat, Fiktiv Skat. Maj 2000

Skatteberegning:
Almindelig købmandsregning gav investor en fortjeneste på godt Kr. 10.000. Men da skattevæsenet kom til, blev fortjenesten beregnet til 25.000 kr. - og det gav ekstraskat.

Dette er plat og svindel

Skattevæsenets beregning (de har ikke lært regning i skolen men i skatteskolen) baseres på fiktive beløb, og er derfor ikke udtryk for en reel fortjeneste. Siden man politisk i sin tid fik dømt Glistrup for fiktive posteringer har skattevæsenet selv indført en stribe af beskatninger, der hviler på fiktive begreber.
Borgeren køber i 1992 og 1993 aktier for 42.073 kr. Disse aktier sælger han i 1998 for i alt 52.536 kr.
Dette giver en fortjenste på 10.463 kr.
Men det kan skattevæsent ikke finde ud af.
Skattevæsenet får fortjenesten til 25.886 kr, hvilket fører til en merskat på 3.856 kr.
Forskellen opstår, fordi T&S i skattereformen 1993 indførte et fiktivt begreb for at kunne beregne skatten i en overgangsperiode.
På den måde beskattes borgeren ikke af den reelle fortjene ste men af et fiktivt beløb, der stammer fra en tilfældig aktieværdi i overgangen mellem gammel og ny ordning.

Efterskrift.

Maia Mortensen oplyser, at dette kan undgås ved at henvise til følgende oplysninger:
Overgangsreglerne står ikke i loven i dag, men i § 19 stk. 3 i lov nr. 421 af 25 juni 1993. Det eneste sted at overgangsreglerne er nævnt er i cirkulære nr. 137 af 19.07.1994 pkt. 3.3.3. Derfor henviste Maia til dette, da det ofte er nemmere at finde end en gammel lovændring.

Se også aktier beskatning og nye forslag til kursgevisnt beskatning.

Finanslovsforslaget for 2001 foreslår yderligere beskatning af aktiegevinster.
Skatteskruen fortsætter opad.

Nu skal 1,2 mio. danskere med på aktie karrusellen.
Skatteministeren foreslår fjernelse af bundfradrag og på lang sigt nye byrder på opgørelser fra banker og børshandlere.
Ministeriet har opgjort, at 900.000 hustande er aktiebesiddere.
Dog ejer 1% alene de 61% af værdierne. Så de 99% skal nu forfølges af de samme detaljer og bevisbyrder som alle andre.

Kroner Husstande B% Beløb: % Beholdning:
-25000 625.000 69 4.616 4 7.400
25.000-50.000 94.000 10 3.346 3 35.600
50.000-113.200 91.000 10 6.889 7 76.000
113.299-226.400 42.000 5 6.652 7 158.000
226.400-300.000 12.000 1 3.115 3 260.000
300.000-500.000 16.000 2 6.022 6 376.000
500.000-1.000.000 13.000 2 8.747 9 673.000
1.000.000- 11.000 1 62.666 61 5.697.000

 

Skat opkræver for meget skat på aktier link se mere

2010 Skærpelse af skat på investeringer for investering igennem et selskab.

2017 Bankerne hæver store skjulte gebyrer på Investeringsforeninger.

se mere.

uddrag:

"Ringkjøbing Landbobank og Spar Nord er to af de mest succesfulde regionale banker, når det kommer til indtjening. Og i løbet af det seneste par år har det skæppet godt i kassen, at de vælger at placere en stor del af kundernes opsparinger i investeringsforeningen Bankinvest, hvor de som nogle af de største medejere har fået tocifrede millionbeløb i udbytte.

Mindre attraktivt ser det ud for kunderne, der er havnet i en investeringsforening, som ifølge analysehuset Morningstar både hører til blandt de dyreste og de dårligste.

I en opgørelse over omkostningerne i investeringsforeningernes aktiefonde slår Bankinvest ud som landets næstdyreste. Når det kommer til investeringsforeningens samlede performance, må Bankinvest til gengæld nøjes med en plads som nummer 15 af 22 på Morningstars aktuelle rangering af de danske investeringsforeninger.

Alligevel mener Ringkjøbing Landbobanks adm. direktør, John Fisker, at kunderne nyder godt af bankens samspil med Bankinvest.

»Vi bruger Bankinvest som leverandør af en række kapitalforvaltningsydelser i lighed med de større banker, som ejer deres egne forvaltningsenheder. På denne måde opnår vi stordriftsfordele i samarbejde med mange andre banker,« skriver John Fisker i en mail."

2006   NASDAQ  ikke anerkendt børs   skæv behandling af gevisnter og tab.

Nye skatteregler for Aktier - problemerne er store.

At det er svært at holde styr på reglerne for aktier viser sig igen.

Nu vedrører det  Nasdaq-aktier. Tab på disse kan trækkes fra i skatten på løn, men skattemyndighederne har hidtil afvist dette.  Dette er særdeles relevant for de mange der har investeret under IT boblen. Og de er derfor blevet snydt for fradrag i indkomsten.

De aktier, der er noteret på det amerikanske Nasdaq-indeks, som tæller giganter som Google, Microsoft og Intel, er ikke børsnoterede efter de danske regler.

Det betyder, at både tab og gevinster i stedet skal følge reglerne for unoterede aktier.

Hvis aktierne er ejet i mere end tre år, trækker man bare tabet fra i andre skatter samme år, såsom skatten på løn og ikke fra gevinster i andre børsnoterede aktier. (der jo ofte så vil være 0 kroner værd).

Men skattevæsenet har fastholdt, at Nasdaq-aktierne er børsnoterede. Det har man derfor skrevet ind iLigningsvejledningen i årene fra 2000 til 2002.

Fra 10. marts 2000, hvor Nasdaq toppede i 5000, skvattede kurserne i de følgende tre år helt sammen, så der blev skrællet mere end 70 pct. af aktiernes værdi.  Et tab der aldrig kan indhentes igen bl.a. også pga. af meget stramme forældelelsesregler.

"Aktieavancebeskatningsloven definerer, hvad der skal forstås ved børsnoterede aktier.  Det hedder, at aktier der er noteret på en børs, der er medlem af FIBV, den internationale sammenslutning af børser, er børsnoterede. Men Nasdaq ikke er og har aldrig har været medlem af FIBV. Aktierne er derfor ikke børsnoterede.