Beskatning af rejseudgifter diskriminerende

2018 ØL nægter fradrag for rejseudgifter

Ansat ægtefælle kunne ikke få fradrag for rejseudgifter

Der stilles strengere krav til en aftale indgået mellem ægtefæller, når aftalen giver mulighed for skattemæssige fradrag.

 

En direktør, som var ansat i en tidsbegrænset stilling i et selskab, der var stiftet og ejet af ægtefællen, overnattede i en periode i nærheden af arbejdspladsen pga. afstanden til ægteparrets fælles bopæl. Der opstod i den forbindelse spørgsmålet, om direktøren kunne få fradrag for sine udgifter forbundet med overnatningerne.

Lønmodtagere kan få fradrag for rejseudgifter, som de afholder, fordi afstanden mellem et midlertidigt arbejdssted og bopælen forhindrer dem i at overnatte på deres sædvanlige bopæl.

I sagen skulle det derfor vurderes, om direktørens arbejdssted var midlertidigt, og om direktøren ikke havde mulighed for at overnatte på ægteparrets fælles bopæl.

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om et arbejdssted er midlertidigt. I den konkrete sag blev det dog påpeget, at der stilles strengere krav til en aftale indgået mellem ægtefæller, når aftalen giver mulighed for skattemæssige fradrag. Det skyldes, at ægtefæller ikke skal kunne aftale sig til skattemæssige fordele.

Østre Landsret nægtede herefter fradrag for direktøren og fremhævede, at ansættelsen reelt ikke var midlertidig uanset den aftalte tidsbegrænsning. Der var tale om en aftale mellem interesseforbundne parter, og der var ikke særlige forhold, der godtgjorde, at arbejdsstedet var midlertidigt. I øvrigt bemærkede landsretten, at direktøren heller ikke havde dokumenteret, at overnatningerne var begrundet af arbejdsmæssige forhold.

Klokkeklar subjektiv afgørelse. Pinligt at loven ikke stiller allae borgere lige.