2000 snedker - fradrag?

Udearbejde, snedker, fradrag.

Det koster at få sin ret.

Søren Petersen endelig får ret i Landsskatteretten

Sagen vidner igen om det utrolige hovmod og vilkårlige skøn, der præger meget ligningsarbejde.

Søren Petersen må slås med T&S i mange år siden 1987. Det er ren forfølgelse.
Omkostningerne til sags førelse løber op i over 50.000 kr til revisor, retsafgift og tusinder af timer med arbejde og ærgrelser over et umuligt og uretfærdigt system. 

Den 60 årige Søren Petersen har i flere arbejdet i udlandet i Norge, Sverige og Tyskland i årene 1995, 96 og 97. Skattevæsenet nægtede ham hans berettigede og lovhjemlede fradrag for udeophold på i alt kr. 283.000. 

Efter mere end 5 års kamp fik SP endelig T&S på plads i Landsskatteretten.


Se også sagen om de såkaldte "brobisser".

Store tab ingen undskyldninger.

Der er kun standardsvaret: "Hvor der handles, der spildes.
Vore folk er kompetente, ansvarsbevidste, nidkære og vi laver ikke fejl.

Kjellerup kommune kan føjes til rækken af helt håbløse administratorer. 
Det er netop denne holdning der fik denne hjemmeside sat igang.
For medarbejderne er sagen helt omkostningsfri.
For systemet er sagen helt omkostningsfri. Der bliver ikke igangsat korrigerende handlinger som det gælder i det private. 

Kvalitetstyring og effektivitet er et ukendt begreb i en verden, hvor kontrol er godt og dobbeltkontrol er dobbelt så godt.

Skattechefernes magtfordrejning.

Læs mere under tilbageholdelse.

Rets-usikkerheden.

Udgifter til sagkyndig bistand bliver ikke godtgjort selv om T&S begår fejl!
Dett er klart i strid med Retsplejelovens §312