Bilafgifter for høje, skatter

Nye afgifter i forliget om de nye satser.

 

Afgiftsjustering gemt i de nye bilafgifter vil koste bilejere 14 mia. kr.

I december pegede forligspartierne bag de nye bilafgifter på, at en stigning i udlignings- og ejerafgiften frem mod 2030 vil koste bilejere 12,2 mia. kr. Nu er regningen steget.til 14 mia. kr.

2018 Høje bilafgifter.

 

De økonomiske vismænd har derudover gennemhullet myten om, at høje bilafgifter er afgørende for miljø og klima. De påpeger, at en omlægning til kørselsafgifter med et langt lavere beskatningsniveau vil kunne øge velfærden.

Senest har Finansministeriet regnet på prisen for helt at fjerne den særligt høje 150 pct. afgift på bilpriser over 185.000 kr. Resultatet er bemærkelsesværdigt.

For 100 mio. kr. kan man nøjes med 85 pct. beskatning af alle biler hele vejen op ad prisskalaen. Det er en selvfinansieringsgrad på hele 75 pct. En skattelettelse, der stort set ikke koster velfærd.

Med den nuværende beskatning er realiteten, at hver gang man som skatteborger bidrager med 100 kr. i forhøjet bilafgift, så kan kun de 25 kr. bruges til fælles formål som bedre sygehuse, skoler, ældrepleje og lignende. Resten ryger lige i kloakken. Uden at gavne nogen. Altså ikke omfordeling, men spild.

2020-09-06_Bilskatter

49,5 mia. kr. i hårde skatter. Det overstiger langt det det koster at holde vejene.

Danskerne kører samlet omkring 47 millioner kilometer om dagen, og trængslen på de danske veje stiger stødt.

I 2010 kørte danskerne cirka 13,5 milliarder kilometer på motorvejene. I 2016 var det tal steget til cirka 17 milliarder kilometer - en stigning på 26 procent.

Det giver en øget belastning på de danske veje, som især kan mærkes omkring de største danske byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg.

For blandt andet at behjælpe trængslen på de danske veje har regeringen øremærket 22 milliarder kroner til forbedringer af infrastrukturen frem mod 2025.

2020-12-06_Bilafgifter skat på yderområder