2017-Hastighedskontrol - ny Skat

Trafikfælder og fartbøder

JP og FDM har på fornem vis bidraget til diskussionen om fartbøder og trafikfælder. Diskussion om fartbøder er imidlertid ikke noget nyt. Det gav i 2014 rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg anledning til at udtale:

»Vi har lyttet til den debat, der har været, hvor vi har fået kritik for at måle indsatsen på, hvor mange fartsyndere vi fanger, og ikke på, om trafiksikkerheden øges på de farlige strækninger. Det laver vi om på nu. Ingen skal være i tvivl om, at når vi måler fart, er det altid for at sikre, at så få som muligt kommer til skade eller dør i trafikken.«

Det er svært ikke at opfatte rigspolitichefens udtalelse som en tilkendegivelse af, at den fremtidige indsats skal koncentreres om de steder, hvor ulykkerne typisk finder sted. Men tilsyneladende fik rigspolitichefen ikke udsendt noget cirkulære til politikredsene med en præcisering af udtalelsen. Og udtalelsen er tilsyneladende heller ikke fulgt op f.eks. ved at se på udviklingen i antallet af trafikbøder.

Med grundlag i tesen "Farten dræber" har politikredsene i stedet taget udgangspunkt i det synspunkt, at gældende fartgrænser på vejene er fastsat som grænser for, hvad der kan accepteres. Hastigheder højere end fartgrænserne er derfor pr. definition farlige og skal så vidt muligt forhindres - uden hensyn til vejenes trafikmæssige kvalitet, og om der faktisk sker alvorlige uheld på de steder.

Et konkret eksempel: Karolinelundsvej i Aalborg er en kort (ca. 250 m) firesporet omfartsvej inden for bygrænsen med en lovmæssig hastighed på 50 km/t. De fire spor er adskilt parvis, så det ikke er muligt at krydse eller vende. Vejen er næsten facadeløs. I begge ender er der trafiklys. Der er fortov og cykelsti - sidstnævnte klart adskilt fra kørebane med kantsten. Begge benyttes meget begrænset pga. flere kortere alternativer. Også biltrafikken er begrænset pga alternative ruter. Jeg betragter vejen som en af de absolut mest sikre veje inden for bygrænsen.

I perioden 2012-2016 er i alt registreret én ulykke, dog ikke med personskade. I vejkrydsene med trafiklys som nævnt er i samme periode i alt registreret 13 ulykker, heraf fire med personskade. Men det er ikke registreret, om skaderne ved trafiklysene har noget som helst med hastigheden på Karolinelundsvej at gøre. Og ingen af personskaderne er registreret som alvorlige.

At overholde en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på en motorvejslignende vejstrækning er naturligt en udfordring for mange bilister. I 2016 blev der blitzet 1.324 biler over 21 dage. Svarende til ca. 200.000 kr. i bøder. En glimrende skatteopkrævningsmaskine uden tilsyneladende at have meget med trafiksikkerheden at gøre. Det bliver spændende at se, hvad det særligt nedsatte udvalg under Transportministeriet finder frem til - efter foreløbig halvandet år uden anbefalinger til den fremtidige trafikkontrol.

Carsten Bundgaard

Slotsgade 18C, Aalborg

Det kan tilføjes at der er mange strækninger af tilsvarende art:

Ishøj Stationsvej, der startede med 80 Km/timen. Motortrafikvej . I odsherred må de rkøres 100 km på en tosporet 'uden' midterrabat ligesom i Sverige. Siden er hastighedsgræsnen nedsa ttil 60-70

Indfaldsvej til København Vejlands Alle. 4 sporet med trafiklys ingen tilkørseler og stor midter rabat 60 henholdsvis 70 kilometer grænse. Selvfølgelig afpasset så alle skal holde for rødt hver gang, hvis man kører efter den påbudte hastighed.