2016 beskatning af fri bil LSR siger nej

2020-01-01 Nye regler igen ang leasing regler

Det er en opgave at følge me di Skatteregler - Skat kan ikke slev.

Skriv om de nye regler her: (mere bureaukrati)

Jeg kender ikke svaret, men hvad pokker vil det koste at skulle beregne en markedsværdi per bil?
* Bliver det ikke en vurdering fra gang til gang?
* Kan vi få it til at regne det ud per automatik eller skal vi opbygge en organisation til dette?
* Hvilke klagesager vil der ikke komme, da man vel bør have mulighed for at klage over en vurdering?
* Hvad koster det ikke at ændre systemerne hos SKAT? Har de overhovedet tid til det?
* Har regeringen tænkt dette ind i det, som blev vedtaget?

Næppe tænker jeg. Historien vil underbygge dette

2016 -11-14 Det hænder at landskatteretten knægter Skat.

Landsskatteretten lagde til grund, at en firmabil havde været placeret i en parkeringskælder og ikke på klagers bopæl, og at bilen havde været egnet til at blive anvendt i selskabets tjeneste. Bevisbyrden for, at bilen havde stået til klagers private rådighed påhvilede herefter SKAT. Da denne bevisbyrde ikke kunne anses for løftet fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at opretholde beskatningen af fri bil.

...

Det fremgår af klagerens forklaring, at han har benyttet bilen til erhvervsmæssig kørsel, herunder til transport af materialer og samarbejdsparter, hvorfor han har valgt en stor bil som firmabil. Bilen kan desuden benyttes i al slags vejr, fordi den har firehjulstræk. Bilen er derfor egnet til brug for en håndværksmæssig servicering af selskabets ejendomme og kan opfylde selskabets erhvervsmæssige behov.

Landsskatteretten lægger til grund, at bilen har været placeret i en parkeringskælder og ikke på klagerens bopæl, og at bilen har været egnet til at blive anvendt i selskabets tjeneste.  Bevisbyrden for, at bilen har stået til klagerens rådighed, påhviler herefter SKAT. Da denne bevisbyrde ikke kan løftes med henvisning til en kørsel, der efter klagerens forklaring havde erhvervsmæssigt formål, finder Landsskatteretten ikke grundlag for at opretholde beskatning af fri bil. Det forhold, at klageren i det følgende år vælger at have firmabil til rådighed, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsskatteretten træffer afgørelse i overensstemmelse hermed. ?  altså nej til Skats afgørelse.  se link