Transport- midlertidigt arbejde

12 måneder er den maksimale tid for et midlertidigt arbejde. Højesteret 2010

21-02-2010

Af Knud Larsen

Skat har tabt ved Højesteret 12 måneder eller mindre er efter ny Højesteretsdom grænsen, der gælder for et midlertidigt arbejde.

Lovgivningen vedrørende ekstra udgifter ved skiftende arbejdssted og midlertidig ansættelse er mildest talt forvirrende, dårlig og utilstrækkelig.
Senest har Regeringen sat loft over hvor lidt man kan fradrage for rejse og ude ophold. Når dette kombineres med den faldende fradragsværdi, så er beløbet faldet til under ca. 15.000 om året. Dette er helt latterligt og urimeligt i forhold til de store omkostninger, der er ved at tage en midlertidig ansættelse et andet sted eller i udlandet.
Dobbelt husførelse findes i lovgivningen, men der ingen konkrete eksempler på, at det faktisk indrømmes. Der er derimod mange eksempler på at det alligevel ikke indrømmes.
Ny højesteretsdom kan få stor betydning for importen af billig udenlandsk arbejdskraft.


Hvis man arbejder et sted i op til 12 måneder, kan man skattefrit få mad, uanset om man er pendler eller bor fast på arbejdsstedet.


Det er resultatet af en dom i Højesteret, som underkender Vestre Landsret og tilføjer Skat et nederlag. Sagen har drejet sig om, hvad der kan være et midlertidigt arbejdssted eller en midlertidig ansættelse, og det vækker glæde hos Dansk Landbrugsrådgivning, at der nu er klare regler på området. "Vi er glade for den her afklaring. Der har virkelig været rigtig mange virksomheder, der har stået i ingenmandsland på grund af landsrettens dom, virksomheder, som er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, men ikke har kunnet vide, om de kunne få det anerkendt af skat. Og nu har vi klare linjer, hvis man har en ansættelse på 12 måneder eller mindre, så er det et midlertidigt arbejdssted," siger skattechef Morten Homann.

Sagen er afgjort ved Højesteret. Igen må vi sige, at det snarere skulle hedde Højeste Uret.-
Hvordan kan man sådan snyde borgerne, når der er tale om ringe kvalitet i lovgivningsarbejdet?
Retten går dog ikke magthavernes ærinde denne gang.