Bil skat af fri bil, motorskat, udgifter, dokumentation

Transportfradrag og kontorhold ikke accepteret. Dom

Dom: H.D. 29. november 2001 i sag I 309/2000 Allan John Henson (adv. Niels Schiersing, Kbh.) mod Skatteministeriet (Km.adv. v/adv. Steffen Sværke, Kbh.).

 

Edb-konsulent havde ikke fradragsret for udgifter til kontor i bolig og heller ikke for transportudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

S drev selvstændig virksomhed som edb-konsulent.
Han havde i 1994 en fast aftale med Kuwait Petroleum i Skælskør, som stillede et kontor til rådighed, hvor S mandag til fredag normalt arbejdede fra tidlig morgen til sent på eftermiddagen.

Det kontor, som S havde indrettet i sin bolig i Vallensbæk, blev således ikke i væsentligt omfang anvendt inden for normal arbejdstid.

Betingelserne for undtagelsesvis at indrømme fradragsret for udgifter til kontor i privat bolig var herefter ikke opfyldt, og det kunne ikke føre til et andet resultat, at S om aftenen og i weekenden anvendte kontoret i forbindelse med sit arbejde for Kuwait og andet arbejde i konsulentvirksomheden.

Den omstændighed, at S transporterede en bærbar computer m.v. mellem boligen og arbejdspladsen hos Kuwait, kunne ikke begrunde fradragsret for transportudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da transport af sådanne genstande måtte anses som et accessorium til personbefordring.

Igen et eksempel på at Statsskatteloven er sat ud af kraft.

Skattevæsenet bestemmer, hvordan en virksomhed drives og frem for alt kan man ikke fradrage sine direkte udgifter.

Andre referencer.

LV 1999, A.F.1.12 og E.B.3.1.5, U 1961.107 H, jf. Trolle i U 1961 B s. 74 ff, U 1996.678 H, TfS 1996.361 LSR, TfS 1996.553 Ø, TfS 1998.692 Ø, Bjørn i SR-Skat 1998 s. 12 ff, Kronborg Nielsen i TfS 1999.176. 

LV 1999, A.F.1.12 og E.B.3.1.5, U 1961.107 H, jf. Trolle i U 1961 B s. 74 ff, U 1996.678 H, TfS 1996.361 LSR, TfS 1996.553 Ø, TfS 1998.692 Ø, Bjørn i SR-Skat 1998 s. 12 ff, Kronborg Nielsen i TfS 1999.176.