Transport biludgifter fradrag nægtet 1999

Biludgifter og kørselsfradrag

[Fra pengemagasinet d. 14-11-99, angående Hr. Jens Østrup, kundechef i Silkeborg]

Det er efterhånden gået op for de, der har været i skattevæsenets skruebænk blevet klart, at uden bilag klarer man sig ikke.

Når det ikke passer Skattevæsenet at anvende dette udgangspunkt kan fremgangsmåden dog fraviges til væsenets fordel.

Det vidner sagen for hr. Østrup om.

I 1986 overtager Hr. Østrup sin mors bil og overtager hermed hele driften og vedligeholdet af bilen. Registreringsmæssigt ændres den ikke, den bliver stående i moderens navn.

Århus kommune nægter i alle årene fradrag for kørsel, da Østrup ikke er registreret som ejer.

Sagen ankes og Østrup taber sagen ved Landsskatteretten.

Han giver dog ikke op over for den administrative afgørelse og går til Landsretten.

Her får Østrup endelig ret.

Skattechef Pauli Eriksen synes ikke at T&S kunne have gjort det anderledes.

Men de er jo også provisionslønnede.

 

Dommen:

T&S må ikke ensidigt anlægge vurderingen på registreringsattesten.
Når brugeren således har fremlagt alle dokumenter og bilag, der beviser hans brug og betaling af driften skal der tages hensyn til dette.

Efter 5 års slid og ærgrelser får han endelig ret.

Han mistede over 100.000 kr. i tabt fradrag og i omkostninger til advokater.
Tom Jensen hjalp Østrup.

Med en vunden sag får han omgjort årene 92-96 men ikke tidligere
Skattevæsenet profiterer på ulovligheder og på at trække sagerne ud.

Skattevæsenet håndhæver meget strengt forældelsesreglen på 3 år.

Af de 62.000 Kr., det har kostet Østrup at få sin ret, har han kun fået 12.000 af det offentlige.

Ikke alene skal man som skatteyder underkastes tort og ærgrelser, men man taber også på det selv om man vinder sin sag.

Hvordan kan man kalde dette en retsstat?

Se under magtfordrejning.

 

Henstand, når man fører sag.

Se også: Sags-Udgifter

17fejl hos T&S