2020 Hjemløse skal betale skat af pant?

2020 Hjemløse diskrimineres på det groveste.

Denne historie tager prisen for dne mest nidkære handling hos Skat.

Historien ta'r sit udgangspunkt omkring Henning P. som igennem otte år har frasagt sig sociale ydelser som hjemløs, men betalt for sit tildelte værelse ved at indsamle pantflasker på gader og i grøfter og dertil tjent penge, som sælger af de hjemløses avis 'Hus Forbi'.

Pludselig blev han nærmest kriminaliseret i sin bank, som spurgte til, om der var tale om sorte penge, da han ville indsætte 3.000 kr. fra pant på sin konto [der mangler desværre navnet på banken - det skulle vel ikke være Danske, der blev hjulpet  finanskrisen?]. Henning P. blev forundret al den stund, at han allerede for otte år siden blev meddelt, at det var helt efter bogen, at han naturligvis ikke skulle indkomstbeskattes af indsamlet flaske- og dåsepant.

Men en ny henvendelse til skatteministeren kom retur med svar til Henning P. den 18 november 2019 og nu meddelte skatteministeren pludselig, at skattelovens § 4. stk. 1A medfører, at Henning P. nu skal indkomstbeskattes af sine bon'er på pant.

[Loven siger således: a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art;  Det fremgår ikke heraf at pant er medtaget for hjemløse???  Så der mangler navnet på den formastelige, der ikke kan læse indenad?]

Det provokerer mig helt vildt, at Skat nu skal til at skatteinddrive på flaskeboner, alt imens man oplever udbytteskatskandalen på 13 mia. kr., som Skat lystigt og uden den mindste eftertanke har udbetalt fra statskassen til en række udlændinge -  uden nogen form for kontrol!

Det skriger jo til himlen, at der ikke er indført en bagatelgrænse for noget så miljøkorrekt som at indsamle flasker og dåser. Der er jo ikke mange i Danmark, som gør det så intensivt som Henning. Nu er pant angiveligt indført for at reducere miljøbelastningen og pant udgør derfor i sig selv ikke en indtægt men er et mellemværende.

Men som om det ikke var nok, så meddeler skatteministeren samtidig, at udenlandske EU borgere med ophold i Danmark under seks måneder, ja, de må så gerne samle skattefri pant ind i hele kongeriget uden nogen som helst kontrol. [ red.: Skat diskriminerer på det groveste også i denne sag]

Det så vi senest i sommer, hvor bl.a. større byfester og store koncerter som Roskilde Festivalen blev overrendt af østeuropæiske pantsamlere, der yderst effektivt samlede meget store beløb ind og efterfølgende tog dem med ud af landet.

Derfor er det dybt rystende, at skatteministeren nu i Folketinget har afvist at gøre mere ved sagen.

Red.: Nu kan man ikke lave løntilbagehold hos en person, der ikke tjener noget. Så sagen ender nok i Gældsstyrelsens evigt forglemmende pantesystem til yderligere fordrejning af sandheden.

Red.: Når man så betænker, at mange kommuner i mange år har nægtet at give hjælp til folk uden fast adresse, og folk der fik kontant hjælp blev modregnet hjælpen krone for krone [mere i nogle kommuner end i andre], så indser man, at der slet ikke er fornuft og balance mellem de mange magistratsstyrer. (Kommune, stat, det ene og det andet ministerium)