Skat på smykker og andet købt i udlandet

2018 afgift ved køb af smykker over kr. 3.250

 

For nylig har Landsskatteretten afgjort, at en rejsende skal betale 16.348 kr. i told og afgifter på en række smykker, som vedkommende købte for knap 60.000 kr. på rejse til Dubai.

Smykkerne blev fundet i kvindens håndbagage ved ankomst til Danmark.

Det fremgår ikke af afgørelsen, om personen også har fået en bøde for sin manglende registrering af smykkerne.

Men revisionsfirmaet BDO vurderer i sit nyhedsbrev Depechen, at det ikke er »usandsynligt«, at vedkommende har fået en bøde.

»Når et køb i udlandet ikke anmeldes ved indrejse, anses det nemlig for smugleri og straffes,« skriver BDO.

Revisionsfirmaet henviser til, at det giver en bøde på én gang af den unddragne told og moms ved grov uagtsomhed, mens bøden bliver doblet op ved forsæt.

Reglerne for køb af smykker under rejser er indrettet sådan, at der i princippet altid venter en regning i lufthavnen, hvis der er købt smykker for mere end 3.250 kr. i et land uden for EU.

Grænsen bliver sænket til 2.250 kr., hvis indrejsen til Danmark sker i bil, bus eller tog frem for fly eller skib.  Forskelsbehandling hvorfor det?

Samtidig skal smykkerne være til privat brug og ikke være medbragt til Danmark for at blive solgt videre.