Nidkærhed: skat af fødselsdag i anledning af firma invitation

Fødselsdagsreception udløste skatteregning

Et byggevarefima XL brugte direktørens 50 års fødselsdag som anledning til at invitere firmaets kunder.

Skat mener at fødselaren skal  betale skat af arrangementet - altså Skat opfatter udgiften som rent privat og derfor skal personbeskattes.

 

Det fremgår af en kendelse fra Landsskatteretten, som kritiseres fra flere sider for at være helt unødigt restriktiv.

I den aktuelle sag inviteres 350 gæster  i 2012 på fødselsdagen til en reception for 350 mennesker på Vallø Slotskro.

Receptionen for »kunder, forretningsforbindelser, venner og bekendte af huset« blev annonceret i lokalpressen samt i et branchetidsskrift, og der blev serveret øl, vin, vand og mad for samlet 75.977 kr. - svarende til 217 kr. per person.

Men Skat mente ikke, at receptionen var forretningsmæssigt begrundet, »idet anledningen alene var din fødselsdag«, og derfor skulle Michael Buhl beskattes privat, som havde han fået pengene udbetalt.

DI uenig i afgørelse

Afgørelsen blev blåstemplet af Landsskatteretten, hvis medlemmer dog var splittet. Flertallet henviste bl.a. til den »ikke ubetydelige kuvertpris«.

I DI stiller skattepolitisk chef Jacob Bræstrup sig uforstående over for afgørelsen, der ifølge DI rammer en helt almindelig kutyme i masser af danske virksomheder.

»Ud fra det beskrevne mener vi, at det er en helt normal og sædvanlig driftsudgift,« siger Jacob Bræstrup.

Skatteadvokat Torben Bagge mener, at afgørelsen er udtryk for, at skattemyndighederne er afkoblet fra virkelighedens verden.

En lignende melding kommer fra chefkonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO.

Han siger, at der er »ufatteligt mange sager« af tilsvarende type, fordi virksomhedsejerne ikke er klar over reglerne.

»Mange mindre og mellemstore virksomheder bruger ikke mange penge på reklame, men det er helt sædvanligt at markere det, når indehaveren har rund fødselsdag,« siger han.

En konkret vurdering

Ifølge eksperterne er der ingen firkantede regler for, hvornår man skal betale skat af en virksomhedsbetalt reception. Det vil være en konkret vurdering, men det trækker i retning af skattepligt, hvis f.eks. private venner og familie deltager, eller hvis man selv ejer virksomheden.

Altså her er der igen tale om et rent tag selv bord - der er Skat's almindligvis  ret så misundelige opfattelse, der danner grundlag for en konkret vurdering. Det er i grundne sjovt for almindelig mennesker vil vel formode at bag formuleringne 'konkret vurdering ligge der en rent faktuel begrundelse - men den savnes også her.

Skat er underlagt tavshedspligt og kan ikke kommentere den konkrete sag. I en generel udtalelse hedder det dog, at det kan være forretningsmæssigt velbegrundet at afholde en reception.

»Hvis der derimod ikke er nogen konkret forretningsmæssig begrundelse for receptionen, og der samtidig deltager et ikke ubetydeligt antal familiemedlemmer og venner og serveres et ikke ubetydeligt traktement, er det domstolenes opfattelse, at formålet med afholdelsen af receptionen først og fremmest er at fejre den private begivenhed i form af fødselsdagen. I disse situationer er det domstolenes opfattelse, at udgifterne til annonceringen og traktementet må anses for en privat udgift, og derfor skal beskattes som løn,« hedder det.

Måske skulle man i fremtiden invitere Skat med - kan vi få at vide hvem hos Skat der skal have indbydelsen?