Julefrokost udgifter grænser?

Personalegaver er et helvede at finde ud af.

 

»Reglerne for personalegoder er groft sagt et helvede for både lønmodtagere og arbejdsgivere. De er dybt komplicerede, og derfor bliver de ikke altid overholdt,« siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent hos BDO.

Et eksempel på komplicerede skatteregler er eksempelvis, at der er to forskellige regelsæt til arbejdsgiverne og til lønmodtagerne, og at der er specielle regler for, hvad der skal indberettes af hvem, alt efter om man er lønmodtager eller arbejdsgiver.

Læs mere

Desuden er der også helt særlige regler for julegaver, som i år må koste 900 kr. uden at være skattepligtige, men som alligevel skal trækkes fra det samlede personalegavebeløb for året, som maksimalt må ramme 1.200 kr., før der skal betales skat.

I stedet synes han, at man med fordel kunne slække lidt på skatterestriktionerne, så det blev nemmere for både arbejdsgiverne og lønmodtagerne at hitte rede i, hvad der er skattepligtig, og hvad der ikke er.

»Når reglerne er så strikse, skyldes det en frygt for, at arbejdsgivere ellers vil erstatte pengeløn med personalegoder, men det er i mine øjne en ubegrundet frygt. Ingen lønmodtagere kan betale købmandsregninger med naturalier, og arbejdsgivere bruger ikke flere penge på frynsegoder, end de anser for nødvendigt for at skabe en attraktiv arbejdsplads,« siger Henning Boye og uddyber:

»Der er brug for regler som i Norge, hvor grænsen for skattefrie gaver fra arbejdsgiveren er markant højere end i Danmark, og hvor gavekort generelt sidestilles med naturalier, når de ikke kan byttes til kontanter,« siger chefkonsulenten. 23-12-2020

2016-Julefrokost udgifter grænser?

»Der er intet loft for, hvor mange penge en arbejdsgiver må bruge på julefrokosten.

Men man skal alligevel sørge for, at arrangementet holder sig inden for et rimeligt udgiftsniveau og en rimelig varighed.

Hvis Skat konkret går ind og ser på udgifterne og vurderer, at der er brugt for mange penge, risikerer medarbejderne at blive beskattet,« siger skatteadvokat Lars Emde Poulsen fra Advodan.

Som udgangspunkt kan virksomheden trække alle sine udgifter til julefrokosten fra i skat. Det gælder alt lige fra leje af lokale, mad og drikkevarer til underholdning og transport. Virksomheden må også gerne invitere ægtefæller med. De kan også trækkes fra.

Ifølge Lars Emde Poulsen skal man dog passe på, hvis der lidt for ofte holdes den slags fester, eller hvis man planlægger at invitere medarbejderne ud at rejse i flere døgn.

I fjor oplyste Skat til Fagbladet 3F, at en julefrokost normalt ikke udløser beskatning af medarbejderne. Heller ikke selvom kuvertprisen ryger op i flere tusinde kroner.

Men hvis julefrokosten arrangeres som en dyr rejse til udlandet, og rejsen varer flere dage, falder hammeren. »Sådan et arrangement vil udløse beskatning af medarbejderne,« oplyste Skat.

2018 Extra tur i byen koster (der har været både julefrokost og sommertur)

 

Den samlede udgift for turen lød på 76.367 kr. Det svarer til over 4.000 kr. pr. person.

Hotelovernatning, drinks i byen og middag på en af Københavns måske dyreste restauranter. Alt sammen på firmaets regning.

Virksomheden selv betegnede turen i det københavnske som en belønningstur, efter at virksomheden havde været igennem en svær periode. Derfor var der heller ikke planlagt arbejdsmæssige aktiviteter eller indslag i løbet af weekenden. Ligesom de ansattes ægtefæller var inviteret med.

Og netop de forhold har resulteret i, at medarbejderne nu skal beskattes af arrangementet. Det viser en kendelse fra Landsskatteretten.

HVORNÅR SKAL FIRMATUREN BESKATTES?

52.500 kr. gik til restauranten, mens beløbet på overnatningen løb på 14.830 kr.

Virksomheden, der har omkring 50 ansatte, har tidligere afholdt både julefrokost og sommerfest for sine ansatte. Derfor vurderer Skat, at Københavnerturen havde et socialt formål og altså ikke kan stå for firmaets regning.

Desuden havde virksomheden på et møde med Skat i 2015 selv oplyst, at turen i hovedstaden kom som belønning for en travl tid, og at det derved var en »forkælelsestur« for de ansatte.

Hvis virksomheden vil dække medarbejdernes udventede skatteregning, kan den kun gøre det ved at give de ansatte et løntillæg, som efter skat dækker de ekstra omkostninger for medarbejderne. Det vil formentlig koste virksomheden en ekstra udgift på omkring 100.000 kr.

4.000 kr  per medarbeder er måske ikke 'dyrt'. Brixtofte brugte mere bare på rødvinen til møderne..  Så hvad skal man regne med.

Man skal nok ikke tage fruerne med, selv om det er dem, der faktisk undgælder, når ægtefællen arbejder hårdt for virksomheden.