2014 Teleaflytning - bøllemetoder

Skat går igen over stregen

 

Ingen retssikkerhed på skatteområdet

2014-04-28

Skat har Siden 2011 brugt data fra teleselskaberne om borgere i sager om skatteligning. Efter en EU-dommen påpeger flere eksperter nu, at den praksis er i strid med loven.

Det er i strid med loven, når Skat får udleveret logningsdata fra teleselskaberne i forbindelse med skattesager.

Ifølge EU må myndighederne nemlig kun foretage indgreb i borgernes kommunikationshemmelighed, hvis man efterforsker noget alvorligt og med en dommerkendelse.

Tidligere på måneden blev logningsdirektivet dømt ulovligt i EU af hensyn til privatlivets fred.

En skattesag er slet ikke alvorlig nok til, at myndighederne må få oplysninger om, hvor folk ringer fra, hvornår de har ringet, og hvem de har ringet til.

»Dommen bestyrker det, som vi er mange, der har ment længe, at Skat ikke må kræve at få udleveret logningsdata fra teleselskaberne til almindelige skattesager. Hvis Skat vil have fat i de her oplysninger, skal der være tale om alvorlig kriminalitet, og så skal man som udgangspunkt forinden have en dommerkendelse«.

Skats indhentning af personlige oplysninger fra teleselskaberne har været kendt siden 2011, og Skat har lænet sig op ad en paragraf i skattekontrolloven. Paragraffen siger, at myndigheder og virksomheder skal udlevere oplysninger, som Skat mener er vigtige, i forbindelse med skatteligningssager.

Skat er nu ved at undersøge, om dommen fra EU har relevans for deres arbejde, ligesom både Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet kigger på dommens relevans for dansk teleret.

Skat overtræder i forvejen loven om privat ejendomsret og andet i 238 tilfælde. Så dette er et eksempel mere på bøllemetoder og tilsidesættelse af almindelige retsregler.

Tilmed viser det sig at disse oplysninger om telemaster er behæftet med store tolerancer og efter en dårlig filtrring er der udeladt mange oplysninger, så de tbliver enddda værre.  Link til fejlene - Forsvarsadvokater endelig på benene.