Skat siger, at ankenævnets afgørelse slet ikke er gældende for Skat?

Skat nægter at følge ankenævns afgørelse?

Skat vil ikke betale skyldige opkrævedeskatter gennem 7 år, trods ankenævnets afgørelse?

Skat siger, at ankenævnets afgørelse slet ikke er gældende for Skat?

Skat har handlet ulovligt.

Skat nægter at rette ind - igen et fantastisk eksempel på, at der ikke er retssikkerhed og håndhævelse vedr. Skatter.

I syv år har bilforhandleren i Virum ført sag mod Skat.

Bilhandleren har haft et tab på over 3 millioner på ca 1000 bilhandler.

Han begyndte tidligt at anvende de nye regler, der blev indført og som tillod refusion af den meget høje registreringsafgift ved udførsel af bilen til udlandet.

Refusionen sættes i forhold til bilens værdi på salgstidspunktet.

Michael Randrup er ikke den en eneste forhnadler, der er forkert behandlet.

Skat har oven i købet fordrejet sagen ved at fodre Ankenævnet med parts indlæg. Skat fremhævede, at det ville være uoverskueligt at genoptage alle de mange sager .  Det skulle man nok have tænkt over, inden man begyndte den ulovlige praksis. Disse oplysninger fremgår af en mail sendt til Høje Tåstrup ankenævn i juli 2011.

Ankenævnet fulgte Skats input og afviste i september Randrups sag med begrundelsen .. da Randrups anmodning om genoptagelse blev afvist med begrundelsen , at den var generelt formuleret og ikke knyttede sig til en konkret afgørelse...."

Men Randrup fik sin advokat til at indsende de 900 sager til først Skat og siden til Motorankenævnet.  Det førte så til at Motorankenævnet i februar (2 år senere!) 2013 måtte fastslå, at Skats fradrag var uhjemlede 'altså helt ulovlige'. Hvorfor Skat skulle genoptage sagerne.

 

Men det gider Skat altså ikke!