2003 Vildt skøn på 16 år gammel bil

Vilde overvurderinger af gammel bil.

30-09-2003

Af Jørgen Larsen

Registreringsafgift af 16 år gammel bil Usandsynlig høj vurdering på et gammelt lig
Hvad er en 16 år gammel Audi 80 Coupé værd, når den er godt slidt efter 220.000 km på landevejene. Hvad er sådan en defekt og skrammet "smadrekasse" værd? Vel ikke meget, men T&S skat mener noget andet, det er jo et skatteobjekt. Pas på med import af brugte biler fra udlandet.

Man kunne nok forvente ca 15.000-20.000 kr. i salgsklar stand hos en dansk forhandler. Det troede den nybagte ejer, som havde hentet den udrangerede bil hjem for 9.000 kr. Nu så han frem til at sætte den i stand.

Told og Skat mente kr. 100.000. Derfor skulle den nye ejer betale 64.350 kr. i registreringsafgift, baseret på en såkaldt afgiftspligtig værdi på 38.000 kr.

Det måtte da være en fejl og myndighederne blev i flere omgange gjort opmærksom på det.

Motordelene var defekte, karosseriet bulet og skrammet, indtrækket mørnet og instrumenter ubrugelige.

Svarene fra T&S indeholdt både gode og dårlige nyheder til ejeren. Vurderingen blev ændret flere gange, og hver gang fik prisen et pænt hak nedad.

Vurderingsmanden burde kunne pålægges at købe bilen til fastsatte vurdering.

Til slut blev sagen forelagt Told- og Skattestyrelsen, som bare som sædvanligt blåstemplede det seneste svar fra de lokale vurderingsfolk og skattemyndigheder: Bilen skal anses for at have en markedsværdi på 43.000 kr.

Denne pris var man nået frem til ved at se på, hvad en tilsvarende model og årgang skulle koste i rimelig stand.

Det blev sat til 50.000 kr. Man accepterede, at netop denne bil var temmelig dårlig, og derfor satte man markedsprisen til slutteligt 43.000 kr altså mere end en halvering fra startprisen.

Det var baseret på en afgiftspligtig værdi på 17.000 kr.

Skatteborgeren var stadig rystet over denne ublu vurdering. Han gik til domstolene, hvor Vestre Landsret gav T&S medhold. Vurderingsmændene havde ekspertisen, og reglerne var fulgt.

Retssagen kom kostede alene kr. 10.000 kr.

Bilen måtte blive stående i garagen.

Skatteborgeren er ruineret, han har ikke haft råd til at betale registreringsafgiften på omkring 26.000 kr.

Dette er kun et af flere eksempler med bilvurderinger, så pas på før du kaster dig ud i det.

Lad Ferrari'en stå i laden

Det koster dyrt at tage sig en'prøvetur'.

Procesbevillingsnævnet har den 19. juni 2014 meddelt en bilejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. november 2013 i en sag om registreringspligt for en bil af mærket Ferrari Enzo.

Den i sagen omhandlede bil var ikke erhvervet med henblik på almindelig vejkørsel og kunne ikke i sin aktuelle tilstand indregistreres i Danmark. Det var imidlertid ubestridt, at bilen havde kørt i alt ca. 500 km på færdselslovens område ved tre forskellige kørsler, hvor den havde været påsat prøveskilte. SKAT havde på denne baggrund opkrævet 6,4 mio. kr. i registreringsafgift.

Landsretten fandt efter bevisførelsen, at det ikke kunne tillægges betydning for registreringspligtens indtræden, at bilen havde været påsat prøveskilte. Landsrettens fandt videre, at de tre kørsler efter deres karakter, herunder deres længde og det forhold, at de ikke var nødvendige af hensyn til reparation, salg eller lignende, ikke kunne anses for bagatelagtige, og at registreringspligten dermed var indtrådt. Landsretten fandt endvidere, at bilejerens indsigelser vedrørende forholdsmæssighed ikke kunne føre til et andet resultat, og at SKAT således havde været berettiget ti at opkræve registreringsafgift.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0258.