2003 Stor forskel på beskatning af hædersgaver. Afhænger af giveren?

Gaver beskattes afhængig af giveren.

24-10-2003

Af Jørgen Larsen

Beskatning af gaver, forskelsbehandling

Beskatning af gaver, forskelsbehandling Told & Skat behandler gaver vilkårligt
Det er meget ringere at modtage en gave fra en privat virksomhed.

Så bliver det nemlig hårdere beskattet.

Et eksempel:
En lektor får 100.000 kr. fra en privat virksomhed. Så beskattes det som indtægt.

Havde det været en fond eller en stiftelse, der giver gaven, så er det fradrag før beregningen:
  • - Et bundfradrag på kr. 11.300.-
  • Derefter beskattes "kun" 85% af beløbet. altås 75.545 kommer til beskatning i eks.
  • 1988 Elektroprisen uddeles til Erling Hviid, der beskattes fuldt ud med topskat. Trods det at det er en særlig indkomst. Skat kan ikke selv finde ud af de simpleste regler - Lejre

Kunstnere særlig gunstigt stillet?

Nobelprisen er skattefri.

Kunstnere skal ikke betale noget af gaver, der gives uden ansøgning.
Andre priser behandles ligeledes lempeligere.

Told & Skat formåede ligeledes at friholde et særligt godtgørelsesbeløb på kr 25.000 til afskedigede medarbejdere.

Private bliver fuldt beskattet.