Skat baseret på rene skøn er diskriminerende

2019-Skønnet skat for hjælp til en sygdomsramt

Klageren blev anset for at have modtaget en skattepligtig gave fra familie og venner, som havde hjulpet klageren med at ekspedere i klagerens butik i forbindelse med, at klageren havde været syg.

For Landsskatteretten nedlagde klageren påstand om, at han var berettiget til et korresponderende fradrag, svarende til værdien af den ansatte skattepligtig gave. Heri fik klageren ikke medhold. Landsskatteretten fastslog, at klageren ikke havde været retligt forpligtet til at betale en udgift til antagelse af personer til at hjælpe i sin virksomhed, som svarede til størrelsen af den skattepligtige gave modtaget af familie og venner, og at klageren derfor ikke var berettiget til at fradrage denne udgift.

Landsskatteretten bemærkede herved, at hverken klageren eller klagerens familie og venner rent faktisk havde afholdt en sådan udgift. Endelig fandt Landsskatteretten, at Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2005.99.ØLR og Landsskatterettens kendelse offentliggjort som SKM2005.539.LSR ikke kunne føre til et andet resultat.  [Skat er således en af årsagerne til at der til sidst flyttes folk til belastning af det sociale område pga en en restriktiv tolkning - den syge har jo ikke vunde tnoget men blot forsøgt at overleve - sådan er forholdene for alle selverhververe - hvorimod fagforenings medlemmer i offentligt privilegerede ansættelser får alle fordele]

Skønnet indkomst på fiktivt grundlag.

29-09-2003

Af Jørgen Larsen

Nidkær ansættelse på fiktivt grundlag. Lejeværdi Skattemyndigheden kender ingen grænser
El-installatør Hans Madsen og hans søn Tage i Agerskov, Sønderjylland, traf i 1991 en skæbnesvanger beslutning. For at sikre faderens virksomhed med 15 ansatte byttede de bolig. Alle myndigheder var informerede.

Men Skattevæsent slår altid til, 9 år senere denne gang. 

Installatøren havde fået en blodprop i hjernen samt en diskusprolaps, hvilket satte hele driften i fare. Rygsmerter gjorde det uudholdeligt at komme op ad trappen fra forretningen til den private bolig på første sal. 

En installatørforretning har døgnvagt og det varu uforenneligt med behovet for ro og hvile. For at løse problemet foreslog sønnen at man byttede bopæl, så blev der ro for den syge fader og sønnen kunne passe de mange kald og forstyrrelser.

Der kom en 'kærlig hilsen' fra Skattevæsenet

De byttede og meldt adresse ændring i 1991, i 2000 kommmer det famøse brev. 

Kommunen kunne ikke forstå, at sønnen Tage boede i installatørforretningen trods den løbende kommunikation med samme. 

At boligbyttet var sket i fuld offentlighd, og at begge byttets parter siden havde fået tilsendt al kommunal post - inclusive selvangivelser - til deres nye adresser, prellede fuldstændigt af på kommunen. 

Forvaltningen meddeler, at far og søn har stillet bolig til rådighed for hinanden. Skatteteknisk betragtes det som udlejning. Derfor skal de beskattes af en fiktiv lejeværdi, svarende til den husleje, de kunne have opnået ved at udleje boligerne til fremmede. 

Regning på 300.000 kr.

For hvert år fra 1996 og frem til og med 2000 kræves der for hver af boligerne skat af en udlejningsværdi på godt 33.000 kr., udgift til varme godt 9.000 kr. og andre driftudgifter ca. rundt regnet 16.000 kr. Altså en forhøjelse af skatten til hver med knap 60.000 kr. for hvert år. For hele perioden ca. 300.000 kr. til hver plus renter tilbage fra 1996.
Tage Madsens manglende tillid til, at skatteankenævnet i Nørre-Rangstrup kommune ville komme til et andet resultat end skatteforvaltningen blev bekræftet. Så han måtte en tur gennem Landsskatteretten, dog uden at det ændrede noget, det er jo stadig Skattevæsenet. 

Det skuffer skatteborgeren: »For det første har en af rettens medarbejdere flere gange beroliget mig med, afgørelsen ville blive ændret. Ingen af jer har haft personlig vinding, lød hans begrundelse. Og fra folk i Told&Skat - hvor jeg uden held søgte fritagelse for rentetillægget - er jeg blevet opfordret til at kæmpe videre.« 

Mod familiens forventning konkluderer Landsskatteretten, at far og søn "hver især har stillet bolig vederlagssfrit til rådighed ved en gensidigt begunstigende aftale. Der er således tale om udveksling af naturalydelser mellem parterne". 

Derfor er begge skattepligtige af den lejeindtægt, de kunne have opnået ved at leje ud til anden side. 

Skatteborgerne er naturligvis chokerede over dommen. Det er et nedrigt systems sindsyge måde at kradse penge ud af folk. Det er uden forbeindelse med virkeligheden og baseret på urimelige skøn. 

»Der er ikke tale nogen fortjeneste eller indkomst. Ved byttet forhindres begge i at udnytte ejendommen til udleje. Der er altså ikke ikke grundlag for en indkomst. Vi disponerede sådan for at sikre min far bedre livsbetingelser efter at være ramt af hård sygdom - og samtidig bevare en virksomhed med 15 arbejdspladser i kommunen,« siger Tage Madsen, der finder det bemærkelsesværdigt, at man i den situation ikke kan hjælpe og støtte hinanden inden for famlien uden at få en stor ekstraskat som straf.

Skatteværdi af bolig, fiktiv ansættelse af udlejningsmulighed?

I 2001 var de så trætte af slagsmålet med skattevæsenet, at de solgte virksomheden. 

Sønnen flytter til Haderslev. Han vil ikke lægge flere skattekroner i Nørre-Rangstrup. 

Trods Landsskatterettens afgørelse kæmper han stadig mod den uretfærdighed, han mener, der er overgået familien. 

Der er ikke et lovgrundlag kun en sindsyg fiktiv skønsansættelse. 

»Jeg savner f.eks. en logisk tråd i skattevæsenets håndtering af sagen. Min far og jeg skal begge betale skat af en fiktiv lejeindtægt på 33.000 kr. plus varme og andre driftsomkostninger - i alt knap 60.000 kr. hvert af de år straffeekspeditionen omfatter. 

Da jeg flyttede til Haderslev, lavede jeg en lejekontrakt med mine forældre på adressen. For at være på den sikre side spurgte jeg skattevæsenet, om man ville godkende en årlig husleje på 30.000 kr. 

Skatteankenævnet oplyser i et brev til mig, at man kan godkende den lejekontrakt, der er indgået med mine forældre i maj 2001, og som lyder på 30.000 kr. årligt. 

Og - understreger skatteankenævnet - denne leje er inclusive varme. 

Det betyder, at skattevæsenet nu, efter at man i fem år i træk har anslået huslejen på varme og diverse til næsten 60.000 kr., accepterer en husleje på nøjagtigt samme bolig på godt 20.400 kr. plus 9.600 kr. til varme. 

Kan nogen svare mig på, hvorfor vi under straffeaktionen skulle beskattes af det dobbelte beløb hvert år«, spørger Tage Madsen. 

Skatteborgeren har skrevet til en lang række folketingspolitikere og spurgt, om det kan være rimeligt, at man skal udbyttes med ekstraskat, når man ingen indkomst har haft, i en vanskelig situation i familien under sygdom. 

De få, der har svaret, har gjort det prisværdigt kort. 

I de fleste tilfælde kan svaret oversættes til "ingen kommentarer". 

Skatteminister Svend Erik Hovmand har sendt et lidt længere brev, hvor konklusionen er, at sagen er et godt bevis på, hvor vigtigt det er at have en retfærdig skattelovgivning?? Gabende tomhed? 

Man kan se, at Danmark er helt uhæmmet, når det gælder inddrivelser af skatter. Total urimelig. Defor Kæmper Skatteborgerne for større retfærdig og frem for alt for retssikkerhed i et Kafkask system.