Beslaglæggelse af bil tilhørende udlænding

Afgifter på personer i udlandet.

7-11-2003

Af Jørgen Larsen

Registreringsafgift af bil for person i Tyskland? Tvivlsom og EU stridig handling

Beslaglæggelse:

En tysk forsikringsdirektør fik beslaglagt sin store Mercedes 600 og endnu 5 år efter ser det ud til, at ejeren kan få sin sag prøvet for EF-Domstolen.
Der gik 3 år, inden der blev rejst tiltale mod ham. 
Sagen har foreløbig kostet ham 3 mio. kr. 

Med usigt til en maksimal straf på 2 år og en mere end 3 millioner fattigere ser det nu ud til, at Steffen Ryborg kan få prøvet sig sag ved EF-Domstolen.
Den 22. oktober 1998 beslaglagde dansk politi hans store tyskindregistrerede Mercedes 600. På det tidspunkt var han i Danmark, hvor han gjorde en del af sine forretninger, men ifølge Steffen Ryborg var han bosiddende i Tyskland på det tidspunkt.

Først tre år senere blev der rejst anklage mod Ryborg for at have overtrådt lovgivningen ved at køre rundt i en udenlandsk indregistreret bil.
Men retssagen er flere gange blevet udsat. 

»Det har været ganske, ganske ubehageligt. I 5 år har jeg ikke kunnet disponere over mit liv, fordi jeg i værste fald stod til to års fængsel,« fortæller Steffen Ryborg fra sin bopæl i Hamburg. 

Hans advokat siger, at der nu endelig sker noget i sagen.
»I løbet af nogle få dage ventes det, at retten i Hørsholm, hvor sagen verserer, giver tilladelse til, at en række spørgsmål i sagen kan prøves ved EF-Domstolen,« siger advokaten.

Klage til Ombudsmanden

Det er et skoleeksempel på langsom sagsbehandling i DK, og derfor glædeligt at der nu endelig kommer for en rigtig domstol, der ikke er partisk efter 5 lange års ventetid. 

»Sagen er helt grotesk. Flere myndigheder er involveret, og ingen af dem tager et ansvar for sagen. Det er total mangel på ansvar og kompetence. 

Først da Steffen Ryborg og hans advokat i januar 2001 klagede til Ombudsmanden, kom der lidt skred i sagen. Da påstod Færdselsstyrelsen, at Ryborg var registreringspligtig i Danmark.

Bilen smadret

Steffen Ryborg måtte derefter betale 1,6 mio. kr. i registreringsafgift for at få sin bil (nypris i Danmark over 2,5 mio. kr., red.) igen. Den fik han - sammen med en regning på 100.000 kr. 

»Min bil stod parkeret i politiets garageanlæg, men under en udrykning var en betjent desværre kørt ind i min bil, og reparationen måtte jeg betale i første omgang. Det er jo min bil,« siger Steffen Ryborg. Så myndighederne kan ikke en gang passe ordentligt på beslaglagte effekter. Det minder om en anden sag, hvor effekterne blev solgt på auktion inden dom i sagen! 

Steffen Ryborg har fået sin sag afvist af såvel Landsskatteretten som Told- og Skattestyrelsen, der ikke mente sig kompetent til at behandle sagen, det undrer jo egentlig ikke. Sagen blev derefter indbragt af Ryborg for Østre Landsret i maj 2001, hvor den stadig verserer. 

Sideløbende med det har anklagemyndigheden rejst tiltale mod Steffen Ryborg. Det skete i oktober 2001, tre år efter, at bilen blev beslaglagt. Første retsmøde var berammet til maj 2002, men sagen er blevet udsat to gange.

EF domstolens anden dom viser, at DK er helt galt på den

EF-Domstolen

Anklagemyndigheden ventede på en anden sag ved EF-Domstolen, hvor en belgisk statsborger med arbejde i Luxembourg havde rejst sag mod den belgiske stat, som ikke ville tillade ham et køre privat i Belgien i en firmabil indregistreret i Luxembourg. 

Den sag vandt belgieren Hans Van Lent for en måned siden, hvor EF-Domstolen underkendte den belgiske stat. 

Tilbage i Hamburg sidder Steffen Ryborg nu og venter, mens advokatregningerne løber op i millionklassen. Han har stadigvæk sin Mercedes 600, som han kører rundt i i Tyskland på danske nummerplader. 

»Der er ikke rigtig købere i Danmark til en bil af den type, og jeg vil lide et gevaldigt tab, hvis jeg solgte

2017 Registrerinsgafgift af svensk dame, som bor i Sverige?

se linket her

2017 Claus fik sin bil konfiskeret af Skat