Skat, Gældsstyrelse, tilbageholdelse og beslaglæggelse

2002 Tilbageholdelse af tilgodehavender

se også

 

Når først skattemyndighederne har beslaglagt borgernes midler, vil de ikke betale dem tilbage under nogen omstændigheder.

Der er ingen tid at spille, skatteyderen må gå direkte til Fogeden og bede ham gøre udlæg med det samme. 
Her gælder der heller ikke lighed for loven.
Skattevæsenets egen foged hæver uden dom

Men Fogeden i Retten kræver dom før fogedforretningen gennemføres, når det er privatpersonen, der beder om at få sin ret åndhævet.

Skattemyndigheden vil ikke indrømme fejl, og myndigheden kan ikke finde ud af deres egne regnskabssystemer. 
KOBRA (nu EFI/PSRM/DMI   eller ).

Se 'Højeste ret for skat' af Anker Randsholt, politisk-økonomisk kommentator. Landes, Frankrig.


Se Skat overtræder love uden konsekvens

Se under Anke hvordan du prøver at undgå dette.

Se Udlevering af bankoplysninger - bøllemetoder

Se Skats Fup og Svindel

Konfiskation 2.

Hvordan kan konfiskation tillades i retssamfund, som magthaverne plejer at kalde Danmark? 
Jo det går udmærket, nok fordi det ikke er et retssamfund. 

På grundlag af den Kafka aktive situation i Danmark konfiskerede T&S i 1993 redaktørens indestående i banken.

Baggrund se Hobby-virksomhed.

Efter mange og lange tovtrækkerier og uden at følge det fine appelsystem, som Carsten Koch så stolt omtaler det, lykkedes det at få omstødt den ulovlige ansættelse for 1991 i 1995.

Herefter fremkommer der med stor forsinkelse (november 95) en ny delvist forkert Slutopgørelse for 1995.

I følge slutopgørelsen har redaktøren troligt nok penge til gode, eftersom der jo allerede var sket konfiskation i 1993. 
Men det klarer Skattemyndigheden let ved at udstede en tilbageholdelses blanket. Hele beløbet tilbageholdes.

I 2001 er det endnu ikke udbetalt. 
Det kan vist kun falde under almindeligt tyveri.

se også eks. Ulovlig tvang -oplysninger

Se også Beslaglæggelse af Thailandsk virksomhed

Kammeradvokaten EFI PSRM DMI ulovlig udpantning se link