2000 Virsomhed beskatning - som ægtefælle??

2000

 

Virksomhed, beskatning af ægtefæller

Skattevæsenet forsøger hele tiden at lave deres egne fortolkninger i strid med de antagne vedtagelser i det øvrige samfund.

Vestre Landsret finder, at de formelle regler kan afviges, i hvert fald, når de faktiske forhold ikke synes at muliggøre en indplacering under de formelle regler, selv om grundloven siger ingen skat uden lov!.

Den kryptiske formulering dækker en simpel sag.

Ægtefællerne driver en fælles virksomhed, en frisøsalon.

Grundlaget for den fælles virksomhed er nedfældet i en interessentskabskontrakt etableret før ægteskabets indgåelse.

Ægtefællerne selvangiver i overenssstemmelse med interessentskabskontraktens indhold.

 

Vestre landsret giver sagsøger ret i at interessentskabskontrakten danner grundlag for drift og selvangvielse.

Skattevæsenet forsøger at fastholde, at der skal anvendes en opdeling svarende til de formelle regler on ægtefæller i fælles virksomhed.

( Underforstået, at der een ægtefælle, der står for virksomheden og den anden er medarbejdende ægtefælle).

Igen et eksempel på at skattevæsenet forsøger at tillægge egne opfattelser på tværs af den eksisterende lovgivning.

Det er grov magtfordrejning. I EU er der fri etableringsret det må også gælde ægtefæller - hvorfor skal ægteskabet staffes af Skat - gælder også ved sambesaktning og pensionsydelser.

magtfordrejning

Lovbrydere