skattepligtig i england direktør i England

En direktør for et engelsk selskab indberettede ikke sin indtægt i Danmark. Direktøren var nemlig af den opfattelse, at han ikke var skattepligtig til Danmark i årene 2007-2008.

Direktøren handlede dermed groft uagtsomt, idet det burde have stået ham klart, at han reelt ikke skulle flytte fra Danmark, samt at han ikke havde opgivet sin bolig.

Pligt til at betale indkomstskat i Danmark gælder, såfremt man har bopæl og tager ophold i Danmark. Det er muligt at bryde denne skattepligt ved fraflytning og samtidig hermed opgive sin bolig. Den skattepligtige skal altså ikke længere have til hensigt at blive boende i landet.

I sagen fandt byretten, at direktøren ikke havde løftet bevisbyrden for, at han hav-de til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, og at han derfor fortsat var skattepligtig til Danmark.

Ændringen af direktørens skattepligt blev dog først foretaget ved en afgørelse i august 2012. På det tidspunkt var Skats ordinære frist for at ændre direktørens skat for 2007 udløbet. En ændring krævede derfor, at direktøren havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt. I så fald har Skat adgang til ekstraordinær genoptagelse, der har udvidede frister.

Byretten kom frem til, at direktøren havde handlet groft uagtsomt. Ved vurderingen lagde byretten vægt på, at han i perioden før 2007 havde selvangivet sin indtægt i Danmark, og han var derfor bekendt med reglerne. Herudover lagde byretten vægt på direktørens egen forklaring om, at familien ikke havde sat huset i Danmark til salg, da det engelske selskab på det tidspunkt lignede en dødssejler. Det måtte derfor lægges til grund, at direktøren havde indset, at han ikke skulle flytte til England, og at han derfor var forpligtet af sin danske skattepligt.

Landsretten kom frem til samme resultat.