2017 Registreringsafgift af Svensker

Registreringsafgift og dobbelt bopæl

En svensk statsborger med erhverv i flere lande blev med rette opkrævet registreringsafgift her.

I en sag for byretten fandt retten, at sagsøgerens køretøj var registreringspligtigt til Danmark og dermed registreringsafgiftspligtigt.

Tvisten i sagen var, om sagsøgeren, der er svensk statsborger og har bopæl i Sverige, havde bopæl i Danmark og dermed kunne anses for at have en privat og erhvervsmæssig tilknytning til Danmark. Hvis det var tilfældet, skulle sagsøgerens køretøj indregistreres og afgiftsberigtiges her.

Sagsøgeren driver selvstændigt erhvervsmæssigt hestehold med springheste fra Sverige, hvor hun har en ejendom og er tilmeldt med bopæl.

Hendes virksomhed består i øjeblikket af 12 heste med henholdsvis fire heste opstaldet i Sverige, seks heste opstaldet i Danmark og to heste opstaldet i Tyskland.

Sagsøgerens familie samt venner bor i Sverige. Hun har en kæreste i Danmark. Hendes kæreste er professionel berider og har bl.a. sagsøgerens heste i træning hos sig.

Retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde opholdt sig i mindst 185 dage i Danmark i en periode på 12 måneder.

Herved fandt retten, at sagsøgeren har bopæl i Danmark, men også bopæl i Sverige. Sagsøgeren er altså dobbeltdomicileret.

Spørgsmålet var herefter, hvor hun var hjemmehørende, altså hvor hun havde en primær privat og erhvervsmæssig tilknytning.

Retten fandt, at hendes forhold til den danske berider samt hendes erhvervsmæssige tilknytning i form af erhvervsmæssigt hestehold med springheste i Danmark medførte, at sagsøgeren måtte anses for at være hjemmehørende i Danmark.

Skat havde derfor med rette opkrævet 466.845 kr.  ?

Dette er virkelig topmålet af subjektiv vurdering - ren selvtægt.

Man tilsidesætter bindende retsforpligtende aftaler. Svenskeren bor i Sverige og er dermed henvist til svenske regler for social bistand.

Betaling af en registreringsafgift i Danmark giver aldrig nogen rettigheder i Danmark.

Desuden har Danmark selv fastsat, at man ikke må bo i udlandet i og køre i en dansk indregistreret  bil. Dt har forfatteren selv dokumentation for.

Dobbelt moralen slår alle rekorder her.

2003 samme type sag ligså tomhjernet subjektiv - tysk borger.

se linket her.