dobbeltbeskatning Frankrig og Spanien

2018 Danmark har ensidigt opsagt dobbeltbeskatningsaftaler.

Heriblandt med Frankrig.

Danske virksomheder opfordrer Skat til at sig sammen og forny aftalen.

18 store virksomheder raser mod 10 års mangel på en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig. Den manglende aftale svækker svækker konkurrencen og økonomien.

 

10 år efter at dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig blev opsagt, er tålmodigheden hos erhvervslivet slidt op.

»Det er uforståeligt, at vi ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med så stort et samarbejdsland som Frankrig. Få det nu til at ske!«

Den kontante melding kommer fra finansdirektør Peter Bang fra vindueskoncernen Velux. I kor med 17 andre store danske og franske virksomheder efterlyser han nu handling fra den danske skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et nyt brev, der også er stilet til den franske skatteminister.

Det koster

Det er anden gang, at storspillerne i dansk erhvervsliv gør fælles front med de franske virksomheder og opfordrer landene til at få afsluttet armlægningen, så en skatteaftale kan komme i hus.

Det første brev kom for halvandet år siden. Alt imens koster ventetiden virksomhederne både kroner og konkurrenceevne, ligesom manglen på en skatteaftale med franskmændene også skaber fortvivlelse hos medarbejderne.

 

Vi bruger langt flere ressourcer på administrativt bøvl og tvivlsspørgsmål.

Frankrig er Danmarks ottendestørste handelspartner med en eksport til landet på 33,3 mia. kr. i 2016.

Total mangel på vilje fra dansk side

»Vores bekymring er, at det ender i en blindgyde. Derfor er det vigtigt for os at gøre ministrene opmærksomme på, at det her er et alvorligt problem for virksomhederne,« siger en af underskriverne på brevet til ministeren.

Skatteminister forklarer, at det især er forhindringer på pensionsområdet, der bremser, men at det »ikke må stå i vejen for, at vi finder en løsning«.

»Erfaringsmæssigt tager en dobbeltbeskatningsaftale lang tid at få på plads, men den gode nyhed er, at vi er i fuld gang. Jeg vil indenfor den nærmeste fremtid indlede nye drøftelser, så vi kan finde en holdbar løsning til gavn for både danske og franske virksomheder,« siger Karsten Lauritzen i et skriftligt svar. Så derfor burde man ikke ensidigt opsige de eksisterende aftaler i 2007!

 

Selv før opsigelsen havde Skat problemer med at respektere aftalen. Redaktøren blev således sat i fuld skat både i 1993 og 1994 selv om al tilknytning til Danmark var ophørt. Danmark havde ensidigt nægtet at respekterer sundhedsdækningen, og dette til trods for fuld skat - de tkan man da kalde dobbeltmoral.

Til med beslaglage Skat, den påståede men altså ulovlige skat, ved direkte at hæve over kr 60.000 i banken uden at meddele dette. Dette er åbent tyveri af et magthaverisk og korrupt system.  Se mere under Ret.

 

Samme oplevelse med udsendelse til Frankrig  afslørede også helt uacceptable problemer med dækning for sygdom. Efter aftalen mellem landene skulle den udsendte være dækket det første år formular 101 (eller 103). Denne aftale blev helt tilsidesat af Sundhedsvæsenet. Det er åbenbart sådant, at selv om Danmark har undertegnet internationale aftaler med de store lande,  og der oven i købet er tale om EU, så fortolker magistratsvældet selv internationale aftaler efter eget hoved i strid med disse aftaler og deres geografiske udstrækning.

 

2016-07-01  Skat har stadig ikke en aftale med Frankrig og Spanien

Skat afbrød ensidigt for en del år siden-2008- mange aftale med andre lande - herunder Frankrig og Spanien.  l ink se mere

Der er fortsat ikke en aftale. Dette er en hån mod danskere og mod al fornuft, da det hæmmer eksport til dette land.

»Det skaber usikkerhed, når man handler med et land, hvor der ikke er nogen dobbeltbeskatningsaftale. Så er det vanskeligt at vurdere, hvad nettoprovenuet bliver af den aktivitet, man sætter i gang. Hvis man ikke har en dobbeltbeskatningsaftale, hvor landene samarbejder, kan det gå galt, og man kan komme ud for, at man skal betale skat af de samme penge,«  forklarer Anders Torbøl, præsident for det dansk-franske handelskammer.

16 virksomheder har hevendt sig til Skatteministeriet om at få taget sig sammen til at rette op Skat's fejl og forsømmelser.

»Manglen af en dobbeltbeskatningsaftale giver dobbeltbeskatning. Det er specielt ved leveringen af service, hvor der er situationer, hvor man reelt bliver dobbelbeskattet, hvis man sælger direkte mellem Danmark og Frankrig. Det betyder, at man må rundt om nogle andre lande og lave særlige konstruktioner for at undgå dobbeltbeskatningen."

 

Undtagelser efter ophævelsen - 'bøvl og besvær' :

Der vil således fortsat skulle udstedes skattefritagelser for pensionister der er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, men hvor udbetalingerne først påbegyndes efter den 31. januar 2008. Fritagelsen gøres tidsbegrænset frem til og med 31. december 2008.

Der skal endvidere udstedes skattefritagelser til personer der er omfattet af overgangsreglerne i loven, jf. nedenfor.

Generelt om dobbeltbeskatning i EU l ink se mere

Opfordring til stop af smølet i Skat - Udvandrerne se linket. Sendt til Holger K. Nielsen - der heller ikke passede sit arbejde.

Solkysten i Spanien  link se mere

Århus Universitet link se mere

 

Tax.dk  se mere