2016 Arbejdsudleje landskatteret knægter Skatterådet

2016-10-28 For en gangs skyld bliver det tåbelige og subjektive begreb 'arbejdsudleje' knægtet.

En kontrakt mellem et dansk firma og en polsk virksomhed om udførelse af køkkenafdeling samt ventilation i klasseværelser i en skolebygning ansås for en entreprisekontrakt og ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Der blev lagt vægt på, at den polske virksomhed var ansvarlig for arbejdets udførelse, at det udelukkende var denne, der udvalgte og ledede arbejdstagere og at den havde det økonomiske ansvar for arbejdets udførelse.

Klageren har klaget over Skatterådets bindende svar af den 17. december 2013.

Klageren anmodede den 8. februar 2013 SKAT om at besvare følgende spørgsmål:

"Nr.

Spørgsmål

1

Kan Skatterådet bekræfte, at den vedlagte kontrakt mellem H1 og H2 A/S ikke skal anses som en aftale om arbejdsudleje i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, som gældende efter d. 20. september 2012?

2

Hvis spørgsmål 1 besvares med "nej", kan Skatterådet så bekræfte, at Danmark ikke har beskatningsretten til arbejdsudlejeindkomsten efter den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 14?

3

Hvis spørgsmål 1 besvares med "nej", kan Skatterådet så bekræfte, at der er tale om outsourcing på mere permanent basis i relation til arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, hvis H1 og H2 A/S ændrer deres aftale til en aftale om at alle el-montageopgaver på licitations-entrepriseprojekter hos H2 A/S skal udføres af H1 på ubestemt tid?"

 

Landskatteretten giver klageren medhold link.

Men hvis Skaterådet kan skønne så forkert hvad skal borgeren så regne med?