2015 Skattepligtig i Dk - offentlig ansat

2015 Skattepligtig i Danmark, når man er offentlig ansat.

 

Hvis der er nogen, der synes at det er svært at forstå reglerne og især den manglende logik bagved, så er de tikke mærkeligt.

Offentligt ansatte skal betale sakten til Danmark, dette gælder uanset at dobbeltbeskatingsoverenskomsten siger noget andet.

Også selv den udstationerede tager ophold i udlandet med hele sin familie.

Dette rejser tydeligvis et spørgsmål til logikken bagved skatten til Danmark.  De udrejste borgere mister jo alle de højt berømmede goder fra den Danske 'velfærdsstat' og må tilmed afholde betydelige afgifter til arbejdskifte og afsagn i forhold til kontakt med familie og venner.

Du kan finde mere om dette i Landsskatteretten  SKM2015.704.LSR

Hele forståelsen af 'rammen om din tilværelse' falder således til jorden.

Samtidig kan man i bøllesagerne Violinisten , Camilla Vest etc. læse at der kræves fuld skat for nogen få timers 'påstået arbejde' i Danmark.

Logikken savnes her ligesom i en række andre forhold.

Skat Danmark kræver nemlig fuld dansk skattepligt af en fremmed statsborger, der optræder her i landet.

SKM2015.656.SR 15 okt 2015 13:56 Skatterådet

Spørger bor i A-land og arbejder på A-universitet i A-land. Spørger er professor og udfører forskningsprojekter. To af forskningsprojekterne er støttet af henholdsvis X-råd i Danmark og Y-fond i Danmark.

Skatterådet bekræfter, at der ikke indtræder fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørgers ægtefælle og børn tager bopæl i Danmark og spørger i weekends og ferier blot besvarer sporadiske mail og sms.

Skatterådet finder, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger under sine ophold hos familien i Danmark, deltager i møder, i sin egenskab af professor i forbindelse med forskningsprojekterne.

Skatterådet finder videre, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger under sine ophold hos familien i Danmark deltager i konferencer, afholder foredrag og interviews, i sin egenskab af professor.

Endelig finder Skatterådet, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger vejleder ph.d.-studerende i Danmark i sin egenskab af professor.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det er uden betydning for spørgers skattepligt, selvom antallet af arbejdsdage i Danmark holder sig under 10 dage inden for en 12-måneders periode.