Nikolaj Zneider violinist, skat på udlændinge skøn og fup

2014 Nikolaj Zneider  violinist, der opholder sig på ferie i Danmark en gang i mellem er dømt skattepligtig.

Formodning. Når Violinisten  øver sig på sin violin er det indtægtsgivende virksomhed?

Ny justitsmord?

Sådan kunne man spørge, hvilket skyldtes, at SKAT havde gjort violinisten Nikolaj Znaider - som på daværende tidspunkt boede i USA - skattepligtig til Danmark.

Årsag: Han øvede sig på sin violin, når han var på ferie i sit danske hus, og det mente SKAT var at sidestille med arbejde. Hans ophold kunne derfor ikke anses som et ferieophold, men derimod som et ophold på grund af arbejde, hvilket i skatteteknisk forstand betød, at han var "tilflyttet" Danmark og dermed også skattepligtig her til landet.

Det principielle i sagen mod Znaider var, at SKATs praksis var ny. Hidtil har det kun været indtægtsgivende aktiviteter, der har udløst skattepligt. Ikke ikke-indtægtsgivende aktiviteter , jf. Skattepolitisk Oversigt (SPO.2013.595).

Landsskatteretten nåede da også frem til, at Nikolaj Znaiders "nødvendige vedligeholdelse af sine violinistiske færdigheder" ikke kunne anses som "arbejde".

Det frygtede justitsmord blev denne gang undgået

se mere  på Skats database

 

se Cepos om forældede skattelove fra 1930