2013 Arbejdsudleje - It konsulenter eks.

2013 Arbejdsudleje - eks. IT konsulenter

Flere rammes af beskatning

se

kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Lovændringen betyder lidt firkantet sat op, at flere udenlandske it-konsulenter, der udfører arbejde i Danmark, vil falde ind under det, der kaldes "arbejdsudleje-reglerne".

I de tilfælde, hvor den udenlandske virksomhed ikke udlejer sine ansatte - men i stedet har indgået en entreprisekontrakt med en dansk virksomhed - vil de udenlandske lønmodtagere efter de hidtil gældende regler ofte ikke være skattepligtige til Danmark, hedder det ifølge et notat fra PwC.

Personer, der bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, skal imidlertid betale 30 procent i arbejdsudlejeskat samt 8 procent i AM-bidrag, det vil sige effektivt 35,6 procent. og der er ingen fradrag ved denne metode.

 

Skat Danmark overtræder formentlig al rimelighed og ganske grundlægende sin egen hovedregel, at man betaler skatten, hvor man har sin ramme for sin væsentlige tilværelse altså ved bopælen.

- Skat har dog udvidet sine tolkninger, så man skal betale skat til Danmark, hvis man har en permanent bolig i Danmark.

- Men altså, også hvis man udføre bare nogle få dages arbejde her. Undtagelsen er tidl. Statsminister ægtefælle Stephen Kinnoch.

Når man ikke har fast bopæl, her vil man blive beskattet som begrænset skattepligtig dvs. man har slet ingen fradrag overhovedet - ikke en gang personfradraget (anvendes bl.a. på skat på ejendomme).

 

Fremover er det afgørende, om det arbejde, der udføres af de udenlandske lønmodtagere, udgør "en integreret del af den danske virksomheds aktivitet", skriver PwC.

"Dermed kan udenlandsk arbejdskraft, der arbejder for danske virksomheder på entreprisekontrakter, blive omfattet af arbejdsudlejereglerne, hvis arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds aktivitet."

Se også sagerne  (Skats møgsager) om:

Camilla vest

Violinisten

Golfspilleren

Stephen Kinnoch.

 

Grænsegænger regler  er vigtige at holde sig for øje

- EU har underkendt flere Staters diskriminering.

En sag i Danmark har tilsvarende vist, at Skat har svært ved at holde sig til loven. Sagen blev anket til Landsskatteretten, som gav borgeren sin ret.

Se SKM2015.694.LSR   2015 fra Landsskatteretten.

2017 Generelt om det emne for Skats selvtægt og subjektive fortolkninger.

se mere