Havelågeskatten EU ulovlig, skat på aktier og værdipapirer

2018-10-04  Højesteret frikender Kasi - Skat har fejlet

Ærlighed omkring børsnotering

Landsretten lagde i sin dom tilbage i januar vægt på, at parterne i en mail 14. december 2009 skrev til Skat, at "det ikke var parternes intention at sælge, og at der dem bekendt ikke var nogen igangværende drøftelser om et salg."

LÆS OGSÅ: Kasi-Jesper om skattesmæk på 245 mio: "Jeg føler, vi er blevet lokket i en fælde"

"Ansøgerne oplyste videre, at det nok ikke var sandsynligt, at Axcel forblev aktionær i Pandora, men de så ikke, at der indenfor en periode på de næste tre år skete et salg. Ansøgerne har således bibragt Skat en urigtig forudsætning, som ansøgerne vidste var væsentlig for Skat," fremgår det af landsrettens dom.

Det var netop Skats opfattelse, at der har manglet afgørende oplysninger. Og havde Skat haft de oplysninger, ville myndigheden ikke have givet tilladelse til de skattefri omstruktureringer.

Men den vurdering som grundlag for at sende Jesper Nielsen en kæmpe skatteregning, er Højesteret altså lodret uenig i.

"Det gøres gældende, at SKAT ikke over for Kasi kan tilbagekalde en lovbunden og lovligt truffet afgørelse, da det grundlag, som afgørelsen blev truffet på, var korrekt oplyst over for SKAT," fremgår det af den fulde dom.

"Det fremgik således klart af de for SKAT præsenterede aftaler, at en børsnotering (exit) kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt, og de af Deloitte afgivne oplysninger kan ikke føre til, at der foreligger bristede forudsætninger for SKAT."

 

2012 Kasi Jesper udsættes for tvang og trusler

maj 2012

Smykkerigmanden Jesper "Kasi" Nielsen har fået den undskyldning af Skat, som han så længe har efterlyst. Jesper Nielsen har netop modtaget et 10-sider langt brev, hvori Skats indsatsdirektør Erling Andersen i stærke vendinger beklager forløbet af Kasi-Jespers skattesag.

[Mere om Erling Andersen - en rigtig socialdemokrat i offfentlig tjeneste - se mere - "han gav falske oplysninger til Ombudsmanden"]

Jyllands-Posten afslørede i marts, hvordan Skat havde pranget med smykkerigmanden om hans skatteansættelse og truede med politianmeldelse og et gigantisk personligt skattesmæk, hvis han ikke accepterede Skats forligstilbud. Derudover lagde Skat op til, at han skulle forpligte sig til ikke at klage over Skats afgørelse, fordi den ikke kunne forsvares ud fra den gældende skattelovgivning.

Skat var for flinke viser det sig nu se 180grader.

2016-01-18 Afgørelse:

Smykkerigmanden Jesper Kasi Nielsen har tabt en omstridt sag til Skat i Landskatteretten.

Det skriver Jesper Kasi Nielsen på sin Facebook-side.

Jesper Kasi Nielsen indbragte sagen for Landsskatteretten, da Skat ville beskatte ham personligt af 163 millioner kroner i perioden 2007-2011. Langt størstedelen handlede om Jesper Kasi Nielsens sponsorudgifter til fodboldklubben Brøndby og håndboldklubben AG København.

SAGEN OM KASI-JESPER
  • Sagen, der startede i 2011, drejer sig om hvorvidt Jesper Kasi Nielsens sponsorater af fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København var personlig hobby eller forretning.
  • Striden førte til, at Skat i 2012 indefrøs stort set hele rigmandens personlige formue. Og kort efter gik håndboldklubben AG København, som Jesper Nielsen var medejer af, konkurs.
  • I løbet af sagen truede Skat bl.a. med at gå personligt efter Kasi-Jespers mor og søster, hvis ikke han betalte en milliongæld i skat. Skat sendte i 2013 en personlig undskyldning, hvor man bl.a. kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.
  • 24. sept. 2014 fik sagen konsekvenser for fire medarbejdere i Skat. To blev flyttet til andre stillinger, mens to fik reprimander.

 

- Vi har nu modtaget Landsskatterettens kendelser, der - fuldstændigt som frygtet - stort set stadfæster alle Skats afgørelser. Landsskatteretten har i kendelserne kun i begrænset omfang refereret vores argumenter, ligesom Landsskatteretten i sin begrundelse helt har undladt at forholde sig til flere af vores centrale argumenter, andre af vores argumenter har de kun forholdt sig til i ultrakorte vendinger, skriver Kasi-Jesper på sin Facebook-profil.

Skat mener, at sponsoraterne reelt handlede om at pleje Jesper Kasi Nielsens private interesserer, og at de derfor skal beskattes med 42 procent som maskeret udbytte.

2017-11-20 Østre Landsret har endelig afvist tidligere afgørelser og giver Kasi Jesper ret.

se mere her

2018-01-12  Skat på basis af 'formodning'  ØL.

»Landsretten fandt under bl.a. disse omstændigheder, at der er en stærk formodning for, at skatteundgåelse reelt var et hovedformål med omstruktureringen, og at denne formodning ikke var blevet afkræftet,« hedder det i dommen.

Kasi ApS solgte sine aktier i Pandora CWE i en handel, hvor Kasi fik 385 mio. kr. udbetalt med det samme, mens resten skulle betales i 2015 og opgøres med udgangspunkt i Pandora CWE's performance.

Skats krav på 245 mio. kr. er opgjort med udgangspunkt i en samlet værdisætning af salgsaftalen på knap 1 mia. kr., men Kasi har aldrig fået mere end de 385 mio. kr., fordi Pandora CWE først begyndte at tjene penge i 2016.  Det er således en skat på 63%.