2007 Betalte 111% i Skat

Betalte 111 procent i skat

januar 2007

Udlandsdanskeren Niels Christian Pedersen oplevede at både de engelske og de danske skattemyndigheder krævede, at han betalte skat til dem af den samme løn. Dermed kom han op på at betale 111 procent i skat.

Sagen går tilbage til 1989. Ulandsdanskeren Niels Christian Pedersen er blevet taberen i et Kafkask system. Han ansat i en chefstilling i den svenske skibskoncern Sea-Links engelske datterselskab Ship-Link. Samtidig udførte han også opgaver for Sea-Links danske datterselskab GT-Link, der drev færgefart på ruten Gedser-Travemünde. Han boede i England og var derfor skattepligtig der.

Million-regning

Da Niels Christian Pedersen stopper med at arbejde i det engelske selskab efter halvandet år, vælger Sea-Link, at deres danske datterselskab skal betale lønafregningen til deres danske medarbejder. Efterfølgende beslutter det danske skattevæsen, at Niels Christian Pedersen også er skattepligtig i Danmark. Derfor sender de ham en regning på over 1,2 mio. kr.

»Dermed bliver han både beskattet i England og i Danmark, og det bliver i alt til 111 procent af hans løn. Det er vanskeligt at leve af,« konstaterer advokat Jørn Qviste, der efterfølgende har ført skattesagen for Niels Christian Pedersen ved de danske domstole.

Det har han ikke haft meget succes med. Både Østre Landsret og her i efteråret også Højesteret gav SKAT ret i, at Niels Christian Pedersens reelle arbejdsgiver var det danske datterselskab, og at han derfor som begrænset skattepligtig også skulle betale skat i Danmark.

Men det dasnke Skattevæsen, der siden Ole Stavad ensidigt har opsagt alle skatteaftale om dobbeltbeskatning, kn åbenbart ikke finde ud af deres egne aftaler.

Slå halv skade

Ekspert i international skat, professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen kalder det »åbenlyst urimeligt«, at den samlede skat når op på 111 procent. Han vurderer, at de danske skattemyndigheder og Højesteret kan have ret i deres vurdering af, at Niels Christian Pedersen skulle beskattes i Danmark. Men han peger samtidig på, at SKAT har et ansvar for at søge sagen løst i en forhandling med de engelske skattemyndigheder.

»I langt de fleste situationer, hvor der opstår dobbeltbeskatning, bliver sagen løst ved forhandlinger mellem de to landes skattemyndigheder,« siger Niels Winther-Sørensen og peger på, at der i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og England netop er givet de to landes skattemyndigheder mulighed for at indgå en aftale, så man undgår at skulle betale skat begge steder.

»Hvis de engelske skattemyndigheder lige så stædigt fastholder, at Niels Christian Pedersen skal beskattes i England, som de danske skattemyndigheder gør i forhold til Danmark, så kunne de måske blive enige om at slå halv skade. Der burde kunne findes en løsning,« fastslår skatteprofessoren.

Ikke dansk bord

Men hos SKAT afviser specialkonsulent Leif Christensen, at der kan blive tale om at slå halv skade med det engelske skattevæsen. Han henviser til, at Højesteret har fastslået, at Niels Christian Pedersen skulle beskattes i Danmark, og derfor må det nu være op til de engelske skattemyndigheder eventuelt at betale skatten tilbage.

»Nu har den danske Højesteret talt, og derfor ligger sagen på englændernes bord. Han må nu tage kontakt til de engelske skattemyndigheder med henblik på at få en lempelse af dem,« siger Leif Christensen.

Dermed er der lagt op til, at den 17 år gamle skattesag kan køre videre.

Ekspert i international skat, professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen kalder det »åbenlyst urimeligt«, at den samlede skat når op på 111 procent.

Dette viser tydeligt, at al tale om skattely og 'retfærdig skat' er det rene vås. Den danske stat er kun ude på at beskatte mest muligt uden hensyn til, at den beskattede rent faktisk har nogen som helst gavn af de såkaldte fantastiske velfærdsgoder.

Dette viser sig også tydeligt med mange sager i forhold til Sverige. Danmark tager hele skatten og overlader velfærden til Svenskerne - det er rent plat.