Arbejde i Danmark bosiddende i Schweiz

2002 Bindende svar vedr. køb af bopæl  Danmark, men fortsat med ophold i Schweiz

 

se sagen på Skat

2a. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, skal A anses for fuldt skattepligtig til Danmark, når A alene opholder sig i Danmark i mindre end 180 dage indenfor en 12 måneders periode og mindre end en varighed på 3 måneder i sammenhæng, når opholdet i Danmark primært er i feriemæssig sammenhæng og lignende, og A 1 dag om året udfører arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. for schweiziske arbejdsgivere ?  Nej

3. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, skal A anses for fuldt skattepligtig til Danmark, hvis A alene opholder sig i Danmark i mindre end 180 dage indenfor en 12 måneders periode og mindre end en varighed på 3 måneder i sammenhæng, når opholdet i Danmark primært er i feriemæssig sammenhæng eller lignende, og A en måned om sommeren arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver?   Ja

Man må ikke arbejde en måned, så bliver der dømt fuld skattepligt til Danmark altså rigtig alvorlig dobbeltbeskatning.

flere noter

Det kan efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse ikke i den foreliggende situation ændre på det skattemæssige hjemsted, at A tilmelder sig folkeregisteret i Danmark, idet de øvrige forhold gør, at A fortsat vil have den stærkeste personlige og økonomiske tilknytning til Schweiz.

Til støtte herfor henvises til LSR 1981.99 hvor en skatteyder gjorde gældende, at han var fuld skattepligtig til Danmark som følge af tilmelding til folkeregisteret i Danmark. Landsskatteretten fandt ikke, at tilmelding til folkeregisteret indebar en sådan bopælsmæssig tilknytning til Danmark, at skatteyderen kunne anses som fuldt skattepligtig til Danmark.

Endvidere henvises til TfS 1984, 448, hvor en udenlandsk statsborger hele sit liv havde boet og arbejdet udenfor Danmark. I 1967 blev han gift med en dansk kvinde, der, da børnene skulle i skole, købte et hus i Danmark. Bortset fra ferie o.l. havde manden ikke boet i huset. For muligvis lettere at kunne få arbejde her i landet havde manden flyttet sin folkeregisteradresse til Danmark. Landsskatteretten fandt, at skattepligt først indtrådte, når manden tog ophold i huset, jf. KSL § 7, stk. 1.

Redaktørens bemærkninger: Det er stadig beskæmmende, at Danmark i den grad afviger fra andre landes bedømmelse og således idømmer fuld skattepligt i strid med de faktiske forhold. Her er der igen en sag hvor skatteyders væsentlgie tilværelse er Schweiz og altså ikke Danmark.