1999 Skat beslaglægger Thailandsk ejendom

Beslaglæggelse af Thailandsk ejendom.

Bangkok, d. 1/4.99.

Søren Langkilde Jensen's resume til hjemmesiden: 
Den af min sag som ligner din er følgende kortfattet.

1989 bliver jeg mistænkt for skatteundragelse af ca. 2 mio. kr.

Retten bestemmer at samtlige konti, værdier, og depoter skal beslaglægges til sikkerhed for sagsomkostninger og skattevæsenets krav. Ialt ca. 700.000.- plus nogle smykker ca. 14.000.- kr.

Beslaglæggelsen gjaldt hele familien. Sagen er bedømt i 25-06-2002
Jeg venter i Danmark 5 år på at blive tiltalt, hvorefter jeg i 1994 flytter til Thailand, hvor min hustru og søn er boende. 
Landsskatteretten gav mig ikke medhold, men gav heller ingen entydig kendelse, blot at det måtte anses for mest sandsynligt, at jeg var skyldig i de påståede anklager. (Subjektive skøn!)

Dette kunne jeg ikke acceptere og ankede til Landsretten og udtog stævning imod Skatteministeriet, her verserer sagen på 3. år og varer nok et par år til. 
I mellemtiden har beslaglæggelserne været i kraft på den måde, at konti og depoter har været spærrede indtil nu i 1999, altså beslaglagt i 10 år. 
Det lykkedes min kone at få lov til at indløse nogle personlige smykker af stor affektionsværdi imod at betale vurderingssummen på 14.000.- 
Resten blev indefrosset. 
Forleden kom der brev fra hendes bank 'Den Danske Bank' i Holte om, at man nu havde solgt hendes aktier og betalt modværdien til Dragør Kommune
Tilsyneladende har politimesteren i Lyngby givet Dragørs Pantefoged lov til dette?. 
Der er ingen forklaring overhovedet fra hverken bank eller kommune. 
Man har bare taget af kassen, som jo reelt må være i politiets varetægt iflg. dommen, som siger værdierne skal stilles til sikkerhed for sagsomkostninger og skattevæsenet krav.

Spørgsmålet er om man kan udpante i midler, der er beslaglagt og under politiets beskyttelse indtil sagen bliver afsluttet?

Det maa jo nu være sådan, at de beslaglagte midler ikke længere er beslaglagt, de er borte. 
Min kone har aldrig boet i Dragør og skyldte ingen skat. 
Jeg har derimod i en kort periode boet i Dragør, da jeg den gang var fraskilt. Men det korte af det lange er, at myndighederne gør som det passer dem specielt Told & Skat som tilsyneladende er udstyret med tilladelse til at foretage sig hvad som helst alene på mistanke og skøn. 
Politi, Anklager og Dommere er dikkende lammehaler og fuldt ud under inflydelse af T&S, som tilsyneladende kan eksekvere alt selv om det ligger uden for loven. 
Nej! Jeg må give hjemmesiden, samt andre som Merete Stagetorn, Bonde Nilsen, Boje Nielsen, Riskjær og andre ret i, at vort retssystem er middelalderligt og næsten umuligt at slås imod. 
Jeg føler mig personligt som under den spanske inkvisition i middelalderen. 

Jeg håber der en dag bliver tilstrækkelig megen ballade så politiet og dommere vågner op.

Tænk, politiet skjuler efterforsknings rapporter fra deres spionage via den svenske Ambassade i Bangkok (Hvor jeg boede fra 1949-70) en rapport som faktisk renser mig, men som bevidst ikke er forelagt Landsskatteretten
Iflg. min advokat i Landsskatteretten, Aage Spang Hanssen: 
"har Told og Skat ikke raad til at tabe den sag' !

Som om jeg havde det.

Lyngby Ret eksekverer dom på basis af løgn og tilbageholdelse af beviser. Anklagemyndigheden havde 'kun' krævet betinget straf.

Men retten valgte at idømme 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1,2 millioner.

Efter at have ventet 5 år på, at der skulle rejses tiltale, rejser tiltalte til Thailand i 1994.
Først i 2000 rejses der tiltale og tiltalte kommer til Danmark for at få afsluttet sagen. Her bliver tiltalte interneret. Der er derfor gået så lang tid så i henhold til Menneskerettighedernes bestemmelser, der er groft overtrådt, vælger Retten at idømme straf, der modsvarer det allerede skete, altså den lange tids internering og tilbageholdelse af pas.

Skattesager trækkes ud i 23 år.

Ved Åge Spang Hansen.

Højeste (uret).

Magtfordrejning

Med venlig hilsen
Søren Langkilde Jensen
Senior Advisor
Lomar Maritime Co., Ltd.,
Kulab Blgd. 6th floor
12/555 Bangna Trad Road Km. 5,5
Bangpli,
Samutprakarn 10450.
Thailand.

E-mail: .co.th.