2019-Udbytte skat

Mærkelig afgørelse - Staten tjener på ulovligheder.

Staten fik i Østre Landsret tirsdag medhold i en retssag anlagt af udenlandske investeringsforeninger om beskatning af udbytte.

Skatteministeriet skal ikke betale skatten tilbage, selv om EU-Domstolen sidste år fastslog, at de danske regler strider med EU-retten.

Sagen var anlagt af udenlandske investeringsforeninger, der har hjemsted i Luxembourg og Storbritannien.

De krævede, at Skatteministeriet tilbagebetaler den skat, som blev opkrævet fra 2000 til 2009, fordi de har været udsat for forskelsbehandling. Men det blev altså afvist af Landsretten.