2018 Ulovlig opkrævning af skat - udenlandske investeringsforeninger

2018 Dansk har igen overtrådt EU regler - sag om udbytteskat.

 

EU: EU-Domstolen har givet udenlandske investeringsforeninger medhold i, at Danmark har opkrævet udbytteskat i strid med EU-retten

.Det er utroligt at vi i Danmark bare tilsidesætter internationale aftaler og slipper godt fra det. Diskriminering er hovedregelen.

Østre Landsret skal afgøre sagen endeligt 2019 med udgangspunkt i EU-Domstolens tilkendegivelse.Skal det virkelig tage så lang tid med en så klar tilkendegivelse?

Ifølge skatteadvokat Eduardo Vistisen, der repræsenterer flere af de udenlandske foreninger, har Skatteministeriet ikke tænkt sig at bøje af og betale pengene tilbage.

Skatteministeriet oplyser kort til Jyllands-Posten, at det er i gang med at vurdere konsekvensen af EU-dommen, men ifølge Eduardo Vistisen har ministeriet allerede signaleret over for sagens parter, at de kan skyde en hvid pind efter at få penge tilbage.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har bistået en stribe udenlandske investeringsforeninger med at kræve udbytteskat retur.

For to år siden vurderede associeret partner i EY Jesper Frøkjær, at regningen kunne løbe op i 1-2 mia. kr. Han tør ikke sætte tal på i dag, men han siger, at det formentlig er »væsentligt større«.

Sagen handler som nævnt om, at Danmark har opkrævet udbytteskat på 27 pct., når udenlandske investeringsforeninger har modtaget udbytter fra danske selskaber, mens danske investeringsforeninger har fået dem udbetalt skattefrit.

EU-Domstolen konkluderede, at der var tale om diskrimination, og at den danske praksis er i strid med EU-rettens princip om kapitalens frie bevægelighed.

»Det er en meget klar sejr for de udenlandske investeringsforeninger,« siger skatteadvokat Anders Oreby Hansen fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Han repræsenterer selv investeringsforeninger i et »meget betydeligt antal sager«, som har været parkeret i Landsskatteretten, indtil prøvesagerne i Østre Landsret er afgjort.

Tidligere er EU-Domstolen kommet frem til lignende konklusioner vedrørende andre landes tilsvarende praksis, og derfor har udenlandske investeringsforeninger løbende rejst krav om tilbagebetaling mod den danske stat helt tilbage fra i hvert fald 2000 og frem.

Danmark kan blive tvunget til at betale milliarder tilbage til udenlandske investeringsforeninger, fordi Skat har opkrævet udbytteskat i strid med EU-retten.

Sådan lyder vurderingen fra flere sider, efter at EU-Domstolen har givet investeringsforeningerne medhold i en sag mod Skatteministeriet.

Diskriminering er normen i Damark.

Danmark opkræver skat af al udbetaling i Danmark uanset at modtageren er skattepligtig i andre lande og 'kun' får sociale ydelser i henhold til bopælslandet.

Særlig er Danmark helt manisk med at opkræve skat af pensioner i Danmark selv om modtageren bor i udlandet.

Også andre EU lande som Tyskland og Østrig opkræver skat af pensioner ved kilden.

Problemet er så at Danmark alligevel også vil have skat af denne indtægt. Det hedder dobbeltbeskatning. Skat er umættelig og stærkt diskriminerende.  Denne oplsyning stammer fra en østriger, der bor i Danmark.