Skat går over stregen vedr. multinationale selskaber

Skat er gået stregen - hvilket lovgrundlag?

Danmark har udsigt til et nederlag i milliardklassen til multinationale koncerner og kapitalfonde, efter at EU-Domstolens generaladvokat, Juliane Kokott, i et nyt forslag til afgørelse rykker selskaberne nærmere en sejr.

Sagen vedrører evt. kildeskat for milliarder på udbytte- og rentebetalinger, som multinationale koncerner og kapitalfonde har trukket ud af Danmark uden beskatning. Sagen er ikke afgjort endnu.

MILLIARDER PÅ SPIL

»Generaladvokaten giver selskaberne medhold, og det er et indicium på udfaldet:

Skats milliardkrav mod de multinationale koncerner, hvoraf mange er ejet af kapitalfonde, er opstået, fordi virksomhederne har betalt store summer i renter og udbytter skattefrit ud til skattely som Cayman Islands og Guernsey påstand. I virkeligheden er pengene ført til Luxembourg.

Oftest skal der betales kildeskat på disse betalinger til skattely.

EU-DOMSTOL

Men da der ikke er skat på udbytter mellem selskaber inden for EU, er det lykkes kapitalfondene at undgå skat ved at oprette holdingselskaber i Luxembourg, som pengene kunne strømme igennem.

Den konstruktion, mener Skat, dog er uacceptabel, og myndighederne har derfor rejst krav i et meget stort antal sager, som vedrører renter og udbytter for godt 21 mia. kr. Heraf skal der betales skat på mellem 22 og 30 pct., har Skat tidligere oplyst.

Skatteadvokat Arne Møllin Ottosen fra Kromann Reumert fører en række af de sager, der verserer ved domstolene i dag, og han opfatter også klart afgørelsen fra Kokott som godt nyt for selskaberne, mens udfordringerne vokser for Skatteministeriet, siger han.

Sagen har betydning for Goldman Sachs i sagen om ISS. men her er sagen afgjort og Skat tabte sagen i ØL.

COOK Group har udført ca 1,5 mia kr som Skat kræver skat af. Landsksatteretten har givet Skat medhold (Husk landsskattereten er en klageinstans i Skat der gerne vil kaldes en ret)

NETapp: Skat tabte i landsskatteretten alstå Skat's egen ankeinstans. Alligevel vil Skat bruge skatteborgernes penge på at anke.