2018 Danmark har trukket for meget i støtten til landmænd

2018 EU Domstolen har igen underkendt Danmark. landbrugsstøtte.

 

25 juli fastslår domstolen, at Danmark har trukket for meget fra i beregninger af  landbrugstøtte i en årrække.

Landbrugstyrelsen har brugt det forkerte år i beregningen.  Derved har landbrugerne tilbagebetalt for mege af deres støtte.

EU udbetaler hvert år direkte støtte. For at modtage denne støtte skal en lang række komplicerede krav være opfyldt. Hvis myndighederne ikke synes disse krav er opfyldt sker, der modregning efter et skøn i konstateringsåret. I årene 2006-09 var dette skøn baseret på ikke overholdelse af danske regler for gødskning.

 

2 landbrugere klagede til klagecenteret for landbrug men fik forbløffende nok ikke medhold (læs ironi her).

Herefter anlagde landbrugerne sag ved Østre Landsret.