Aldersdiskrimination EU-domstolen afskedigelse

Aldersdiskrimination - EU skal ikke blande sig.

Højesteret trækker streg i sandet over for EU-domstolen

En fyret medarbejder har fået nej til godtgørelse pga. aldersdiskrimination i ny opsigtsvækkende dom, hvor Højesteret tilsidesætter EU-retten

Sædvanligvis er det de danske politikere, der udviser bestyrtelse, når EU-Domstolen indimellem dømmer imod, hvad de opfatter som rimeligt.

Men i en ny opsigtsvækkende dom er det Højesteret, som sætter en grænse for EU-rettens indgriben i dansk ret.

Dommen, der blev afsagt tirsdag, betyder, at et såkaldt 'uskrevet princip' i EU-retten om forbud mod diskrimination på grund af alder ikke kan trumfe den danske funktionærlov.

Derfor har dommerne frifundet virksomheden Ajos A/S, som derfor ikke skal betale godtgørelse på grund af afskedigelsen for syv år siden af en 60-årig, nu afdød medarbejder.

Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, skriver på Twitter, at dommen »vil give genlyd blandt jurister i hele Europa«. Han uddyber over for Information:

»Højesteret trækker en grænse og siger hertil og ikke længere. Og sender dermed det signal, at EU-domstolen beder Højesteret om at gøre noget, der i Danmark ville være at overskride grænsen mellem den dømmende og lovgivende magt,« siger han.

Direktøren understreger, at han med det ikke mener, at det er Højesteret, der har handlet politisk.

Ærgerligt

Inden for EU-retten findes altså et 'uskrevent princip' om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Princippet har rod i blandt andet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Link til andne omtale her.

er Højesteret = Højeste uret ?