Afgift på leasede biler

Leasede biler må ikke belægges med afgift.

11-10-2003

Af Jørgen Larsen

Leasede biler slipper for afgift EF-domstolen banker Belgien på plads
Ef-domstolen underkender Belgiens opkrævning af afgift for en belgier, der er grænsegænger med job i Luxembourg. Det er den Luxembourgske arbejdsgiver, der har stillet en leaset bil til rådighed for belgieren. Belgien kræver afgift , når belgieren kører hjem til bopælen. Den går ikke siger EF-domstolen- så må vi slutte, at så går den heller ikke i Dannark.

EF-domstolen har i øvrigt en anden sag i gang mod Dammark: Domstolen kræver ophævelse af den danske praksis med at pålægge en registreringsafgift, når en person rejser hjem til Danmark og medfører sin bil som flyttegods.

Sagen vedr. også den sag, hvor man beslaglagde en tysk statsborgeres bil i Danmark (1998) under påstand om at han boede her i strid med virkeligheden. Hvorfor en registreringsafgift er uberettiget.

Dansk beskatning af udenlandsk bil

I Danmark er registreringsreglerne sådan, at grænsegængere, der bor i Danmark, men arbejder i Tyskland eller Sverige skal af med en afgift, når arbejdsgiveren har leaset en bil til dem på udenlandske plader. 

De slipper for den danske skyskraberafgift på 180% før moms, men skal i stedet betale 3% i afgift og 1,5% i tillæg hvert kvartal, bilen bliver benyttet i Danmark - altså omkring 20% om året. 

Blandt andet er det en alvorlig hindring i Øresundsområdet.