ejemdomsskat, dækningsafgift(skat)

2018 Dækningsskat er stadig en stor ekstra skat på erhverv.

 

Ejendomsbeskatningen af virksomheder (dvs. grundskyld og dækningsafgift) vil variere kraftigt på tværs af kommunerne i 2015.

Afhængig af om man ser på ejendomme med fabrik og lager eller på forretningsejendomme, finder vi, at den samlede ejendomsbeskatning er ca. 20.000-22.000 pct. højere i den hårdest beskattede kommune end i den mindst beskattede kommune.

For en gennemsnitlig fabriks- og lagergrund på 13.000 m2 opkræver Københavns Kommune over 1,1 mio. kr., mens Jammerbugt Kommune opkræver ca. 6.000 kr. For forretningsejendomme (som gennemsnitlig er på 5.000 m2) spænder beskatningen fra under 8.000 kr. i Læsø Kommune til ca. 1.678.000 kr. i Københavns Kommune.

Skattesatserne (grundskylds- og dækningsafgiftspromillen), men også selve beskatningsgrundlaget (hhv. grundværdien og forskelsværdien, dvs. værdien af bygningerne) varierer blandt kommunerne. Når man skal afgøre den reelle beskatningsbyrde, kommunerne pålægger virksomhederne, er det derfor nødvendigt at medtage de kommunale forskelle i både skattesatserne og beskatningsgrundlaget. Når vi gør dette, ses et billede af en meget høj ejendomsbeskatning af virksomheder i storbyerne og især i kommunerne i Storkøbenhavn.

Selv om grundskylden kan betragtes som en samfundsøkonomisk efficient skat, vil den resultere i lavere grundværdier og dermed også formuetab for virksomhederne. Dækningsafgiften er en helt arbitrær særskat på virksomheder, som er særlig problematisk, fordi den også hæmmer virksomhedernes incitamenter til udvidelser og jobskabelse.

Der er således et samfundsøkonomisk tab i de 42 kommuner, hvor politikerne har valgt at opkræve afgiften. I næsten hver femte danske kommune er dækningsafgiften på over 100.000 kr. for en gennemsnitlig ejendomsstørrelse med fabriks- og lagerbygninger, og i Gentofte, København og Lyngby-Taarbæk er dækningsafgiften på hhv. 418.000 kr., 353.000 kr. og 319.000 kr. For en gennemsnitlig forretningsejendom svarer dækningsafgiften i København, Gentofte og Frederiksberg til hhv. 772.000 kr., 368.000 kr. og 314.000 kr. Det anbefales alle disse kommuner at øge erhvervsvenligheden ved at reducere eller helt at afskaffe dækningsafgiften og dermed nedbringe den samlede erhvervs- og ejendomsbeskatning.

Link til satser i alle kommuner

 

Jysk Sengetøj må således betale kr 471.000 i dækningsafgift for en butik i København - en ret så uhyrlig afgift. Hvorfor det?