moms svindel i stigning

2019 Desværre stiger svindelen med Moms.

 

Hvis der er lette penge at tjene, er de rnogen der ikke kan stå for fristelsen. Det går så ofte ud over de regelrette virksomheder.

 

Statens advokat Kammeradvokaten siger: "Problemet er, at sagerne er meget komplekse, og at bagmændene bliver stadig mere professionelle.  Nu ved vi jo at kammeradvokaten heller ikke kunne finde ud af det, og opkrævede moms uden at være registreret.

Men kammeradvokaten er også samtidig rådgiver for Staten, så måske han skulle se på, hvorfor det er kompliceret.  Det er vist mest de mange undtagelser og sære tolkninger der komplicerer. I Danmark har vi siden 1969 haft den l  Europa højeste og simpleste moms samme sats på alt hvor man i andre civiliserede lande har lavere moms på fødevarer.

 

Kan det så undre at andre føler sig fristet.

En af Danmarks førende konkursadvokater støder ofte på forliste selskaber, der har været involveret i momssvindel, uden at det fører til noget juridisk efterspil.

Trods sin erfaring som kurator for flere tusinde konkursboer har partner Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten ingen patentløsninger på problemet, men konstaterer blot, at vi som samfund står over for et problem.

»Der er selvfølgelig nogle sager, der bliver taget op og gjort noget ved. Men der er i hvert fald mindst lige så mange sager, der af forskellige årsager ikke bliver forfulgt. De sager kan være svære at løfte. Det er bevægelige mål med professionelle involverede, der er gode til at destruere alt, der kan fungere som beviser. Og så har man kun indicier tilbage,« siger Boris Frederiksen.

Samfundsmæssigt er problemet ifølge Boris Frederiksen, at det formodentlig er ret store summer, man trækker ud. Og at det måske også i et vist omfang er mere risikofrit, end man kunne ønske sig.

Mange gengangere

At Jyllands-Posten i sin kortlægning af ni store sager om påstået omfattende momssvindel kan finde talrige sammenfald mellem personer, selskaber og pengestrømme er ifølge Boris Frederiksen ingen tilfældighed.

Hvis nu Skat havde indført kvalitetsstyring så havde man selvfølgelig et klageregister og her ville man bl.a. også kunne finde de mange gengangere. Skat har ikke nogen problemer med at forlange meget høje garantistillelser for nogen virksomheder - grænsende til diskriminering set med EU regler.

»Jeg ser typisk denne her type sager optræde i klynger. Du har en kerne af nogle centralt placerede personer, der går igen og igen i forskellige roller. Nogle er stråmænd. Nogle leverer færdige pakker med selskaber. Andre igen er meget lidt til stede, men optræder alligevel altid lidt i periferien. Som kurator står man lidt tilbage med det indtryk, at nogle af dem, der optræder i periferien uden at lægge navn til, nok er dem, som er gengangere i et tankevækkende omfang,« siger Boris Frederiksen.

Baggrunden for, at de store momssvindelsager optræder forbundne i en slags svindelklynger, er, at der er tale om en ret kompliceret form for kriminalitet, der ifølge Boris Frederiksen kræver knowhow og specialisering.

»Eksempelvis skal du vide præcis, hvordan du opretter en konto i en bank, uden at du bliver fanget af bankernes compliancesystemer og ryger i hvidvaskfælden. Det gør man ikke ved at gå ind i banken med en elefanthue over hovedet og en taske fuld af penge. For så bliver du fanget. Så på en eller anden måde er der nogen, som har gjort sig nogle erfaringer, der bliver stillet til rådighed for andre.«

Ikke så ligetil endda

Selv når der er oprettet et setup med bankkonto og en troværdig facade, kræver det ifølge advokaten viden at drive en forretning uden reelt legalt indhold.

»Selskaberne skal drives med nogle transaktioner, der ikke skriger til himlen. Der vil typisk være mange ud- og indbetalinger. Men det særlige ved denne type sager er, at der ikke er meget realitet bag pengestrømmene, som i virkeligheden er udtryk for noget helt andet. I realiteten er det ikke særlig nemt eller noget, som man bare opfinder på bagsiden af en konvolut.«

Boris Frederiksen tør ikke gætte på antallet af sammenhængende klynger af momssvindelsager, udover at der er tale om adskillige. Og i de enkelte klynger er der igen en rollefordeling med en specialisering, der tyder på, at der et eller andet sted bag det hele sidder nogen og styrer forretningen.

»Det er styret et eller andet sted fra. Jeg tør ikke sige, om det er fra Danmark eller udlandet. Men man kan konstatere, at der er betydelige pengestrømme til udlandet i det her. Det kan være et udtryk for flere ting. En mulighed kan være, at der er nogen, som trækker i trådene fra udlandet. En anden mulighed er, at man blot vil have pengene væk fra de danske myndigheder. Eller det kan være en blanding af begge dele.«

Ifølge Boris Frederiksen kan den samlede aktivitet inden for momssvindel billedligt ses som en organisk struktur, der bliver ved med at vokse. Dels fordi det er en meget givtig forretning for de involverede. Dels fordi det ifølge Boris Frederiksen er en form for kriminalitet, som samfundet har meget svært ved at gardere sig imod.

2019-05-14

Selskaber i svindelsager afsløret på offentlige adresser

En stribe selskaber med forbindelse til mulige millionsvindlere har gennem flere år frit kunnet oprette sig på fiktive adresser med såkaldte stråmandsdirektører, uden at myndighederne har fattet mistanke.

Det viser en gennemgang af en række konkurssager, som Finans har foretaget sammen med Dagbladet Information. I sagerne står den danske stat til at taber millioner af kroner på mistede moms- og skatteindtægter som følge af, at bagmænd tømmer kassen i selskaberne og forsvinder uden at betale sin gæld til det offentlige.

Eks.: et stråmandsselskab oprettet sig i et kommunal grund i Hillerød, mens et andet havde registreret sig på det, der nu en byggetomt i Store Magleby uden for Dragør.

Skatteministeren oplyser, at Skattestyrelsen i 2018 har stoppet 600 mulige fupvirksomheder, inden de nåede at registrere sig.