2017-Registreringspligt - Skat negligerer retten

Byretten har afgjort strid mellem Skat og en autohandler.

Autohandleren har ret, en importeret bil er ikke registreringspligtig. Den skal bruges i en flexlease ordning.

Skat insisterer på at opkræve en registreringsafgift på kr. 161.221 af den brugte vogn.

Autohandleren førte sagen til byretten og vandt.

Det vil Skat som sædvanlig ikke rette ind efter. Skat havde tilmed beslagtlagt bilen for at sikre sit krav.

Byretten har dømt Skat for ulovlig beslaglæggelse.

Alligevel har Skat i jumi 2017 sendt krav om afgift på kr. 161.221.

[TB 2017-07-04]

Den 27 marts i 2017 fik en anden authandler beslagt lagt en bil på prøveplader.

Han måtte både til byretten og landsretten for at få sin bil udleveret.

Begge instanser afviste Skat's urimelige krav.