2017 Konsulent ikke godkendt som selvstændig?

Konsulent med én konsulentaftale blev anset som selvstændig erhvervsdrivende

Pga. kontraktforhold kunne én aftale være nok til at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende.

Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at spørger kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende på grund af spørgers kontraktforhold om levering af rådgivningsydelse til en virksomhed.

Spørger havde i mange år været ledende medarbejder i en virksomhed, men stoppede for at starte selvstændigt op som konsulent. Spørger havde stor viden om den globale fødevareindustri og ønskede derfor at etablere en rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for dette område.

Rådgivning af direktion

Spørger havde oprettet et ApS til formålet og indgået aftale om en konsulentopgave for en fødevarevirksomhed.

Opgaverne for virksomheden skulle bl.a. bestå af rådgivning til direktionen vedrørende prioritering af forretningsområder, strategiudvikling, udarbejdelse af budgetter mv.

Faktureringen for ydelserne ville ske fra spørgers selskab, og spørger havde etableret en rådgivningsforsikring til dækning af den erhvervsmæssige risiko for fejlagtig rådgivning.

Endvidere ville spørger selv stå for udgifter til de materialer, som skulle bruges i forbindelse med arbejdets udførelse, heriblandt kontor og revisor.

For at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende skal man arbejde for egen regning og risiko og med det formål at opnå et overskud.

Skat lagde ved afgørelsen vægt på, at spørger blev honoreret for delleverancer, og at der ikke blev afregnet, hvis delydelsen blev anset som mangelfuld, samt at spørger havde til hensigt at etablere aftaler med andre virksomheder.

Skat bemærkede videre, at spørger ikke var underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse og selv bestemte sine arbejdstider.

Endelig lagde Skat vægt på, at spørger selv stod for udgifter til kontor, it, udstyr og arbejdsplads. Det var således Skats opfattelse, at spørger kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende og ikke som lønmodtager i forhold til virksomheden.

 

Selv om man følger lovgivningen og opretter et firma kan Skat altså alligvel slippe afsted med at tilsidesætte almindleige jrurisk bindende aftaler?

Subjektiv vurdering.