2017 Højesteret afviser at følge Statsskatteloven

2017 ikke fradrag for beklædning - musiker/sanger. 2017-12-19

(men gerne for postmand og meget andet som banefunktionær etc.)

Musikere er professionelle erhvervsdrivende, men det betyder ikke, at den påklædning de bruger, når de optræder, kan trækkes fra i skat.

Det har Højesteret i dag slået fast, da den langvarige retssag om musikeres ret til fradrag af erhvervsmæssige udgifter fik sin endelige afgørelse.

Højesteret stadfæstede, at Lina Rafn fra Infernal stadig ikke må trække sine udgifter til eksempelvis scenetøj i 2001 fra.

- Det er et stort nederlag for alle små erhvervsdrivende. Det beviser, at der kun er en vej, nemlig den politiske. Hvis vores regering påstår, at de bakker op om initiativer for vækst, så skal de sørge for, at sådan noget her ikke kan ske igen, siger Lina Rafn i en pressemeddelelse.

link se mere