dentist.dk 112% skat

Tandlæger i jysk tandlægekæde risikerer at skulle betale 112 pct. i skat

 

se også "Konsulent ikke godkendt selvstændig"

Skat har brandbeskattet læger, fordi de ikke var selvstændige. Tandlæger risikerer samme tur, vurderer en skatteadvokat

Tandlægekæden Dentist.dk har 20 klinikker overvejende i Jylland og vil være landsdækkende, men nu risikerer tandlægerne i kæden et skattesmæk af dimensioner.

»Det kan gå fuldstændig galt. Det kan føre til en effektiv beskatning på op til 112 pct. af hver tjente krone, hvis Skat anlægger og vinder en sag mod dem for ikke at være selvstændige erhvervsdrivende,« siger skatteadvokat Torben Bagge.

Jyllands-Posten kunne søndag afsløre, hvordan tandlægerne i Dentist.dk-kæden har indrettet sig for at kunne modtage offentlig sygesikring - altså penge, vi har betalt i skat.

Tandlægerne skal være selvstændige for at kunne få et såkaldt ydernummer, som giver ret til offentlig sygesikring, der ofte løber op i 1-2 mio. kr. årligt pr. klinik. Men det er tvivlsomt, om tandlægerne reelt er selvstændige, da deres økonomiske fordele og ulemper minder meget om en ansats vilkår, mener flere eksperter efter at have set kontrakten og en tillægskontrakt, en såkaldt allonge, mellem tandlægen i form af typisk et 100 pct. ejet anpartsselskab og Dentist.dk Driftsselskab ApS.

Skat har de senere år kørt og vundet en række sager over hospitalslæger, som i fritiden havde arbejde på et privathospital. Lægernes bijob foregik via et af dem ejet selskab, og de ville betragtes og beskattes som selvstændige erhvervsdrivende. Men det afviste domstolene. De fandt, at lægerne reelt var at betragte som lønmodtagere og skulle beskattes som sådan, bl.a. fordi de ikke løb nogen nævneværdig økonomisk risiko ved bijobbet og fik stillet bl.a apparatur, lokaler og administration til rådighed af hospitalet.

Ikke godkendt af Skat

Tandlægerne i Dentist.dk har ifølge direktør i kæden Bjørn Nedergård Nielsen ikke forelagt kontrakterne for Skat for at blive godkendt som selvstændige erhvervsdrivende, men nu risikerer de, at Skat kaster det samme kritiske lys på dem, som Skat allerede har kastet på deres lægekolleger.

»Det er et område, som Skat har fokus på, og problemstillingen med lægerne er lidt den samme som med tandlægerne, hvis de driver deres aktiviteter i selskabsregi,« siger Torben Bagge.

Brandbeskatningen af lægerne kaldes i fagkredse konfiskation. Det er uhyre teknisk og derfor noget værrre sludder. Man behøver ikke mere en folkeskole uddannelse for at forstå, at en skat, der fjerner mere en den faktiske indtægt er helt ude af proportioner med Statsskatteloven.

En skattedadvokat hævder, at det virker således: "En læge driver sit bijob på et privathospital via et anpartsselskab, han selv ejer. Selskabet sender en regning til privathospitalet, som betaler selskabet 100 kr. for lægens ydelse. Selskabet betaler 22 pct. i skat af de 100 kr."

Hvis Skat når frem til, at lægen ikke er selvstændig, men lønmodtager, bliver lægen - ud over den skat på 22 pct., som allerede er betalt af selskabet - også beskattet af de 100 kr., omkring 55 pct., når der betales topskat og arbejdsmarkedsbidrag. Den tredje beskatning af lægen kommer, når vedkommende på et tidspunkt tager de sidste 78 kr. ud af selskabet som løn eller udbytte.

»Regner man på det her, når man frem til en samlet beskatning på 112 pct.,« siger Torben Bagge, der selv kalder det et åbent spørgsmål, om Skat vil godkende tandlægerne som selvstændige.

Som omtalt i Jyllands-Posten søndag vil Tandlægeforeningen nu have en autoritativ afgørelse om, hvorvidt en tandlæge i Dentist.dk-kæden reelt er selvstændig erhvervsdrivende og dermed berettiget til at modtage offentlig sygesikring. Beslutningen er truffet, efter at Jyllands-Posten har forelagt to sæt af kontrakter med allonger for to tandlægeklinikker i kæden for foreningen.

EU siger at der er fri etableringsret - men det gælder desværre kun - hvis man allerede har oprettet et firma i forvejen i et andet EU-land.

Noget lignende kan man sige om Danmark - der er fri etableringsret - "men hvis vi ikke kan lide det, så konfiskerer vi bare hele provenuet" - Skat

(red. Det er på tide, at der anlægges samme betragtning for advokater! - så skal denne subtile tolkning nok blive ændret )